• Giới thiệu Chính sách bảo hành Hướng dẫn mua hàng Tuyển dụng Sitemap Liên hệ
  • Đèn trang trí

   Sản phẩm mới cập nhật trong ngày

   Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06
  • 2.678.000đ

  • Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06

   Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050
  • 2.596.750đ

  • Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050

   Đèn thả Massive 36891/32/10
  • 1.922.000đ

  • Đèn thả Massive 36891/32/10

   Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1300 DN006-T1345/39
  • 198.972.000đ

  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1300 DN006-T1345/39

   Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1550 DN002-T1262/36
  • 138.107.000đ

  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1550 DN002-T1262/36

   Đèn chùm đồng nến chế tác thủ công Ø850 DN008-T1361/8+4
  • 105.439.000đ

  • Đèn chùm đồng nến chế tác thủ công Ø850 DN008-T1361/8+4

   Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø1200 DN087-8068/9+6+3+1
  • 8.367.000đ

  • Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø1200 DN087-8068/9+6+3+1

   Đèn thả trang trí chao thủy tinh Ø450 DN116-D679/9
  • 4.637.000đ

  • Đèn thả trang trí chao thủy tinh Ø450 DN116-D679/9

   Đèn thả nghệ thuật trang trí LED DN134-ZQ093-21P
  • 12.965.000đ

  • Đèn thả nghệ thuật trang trí LED DN134-ZQ093-21P

   Đèn thả pha lê cao cấp L1500 PT024/20/7
  • 17.820.000đ

  • Đèn thả pha lê cao cấp L1500 PT024/20/7

   Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø1800 PT009/12/1800
  • 108.864.000đ

  • Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø1800 PT009/12/1800

   Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø1500 PT009/15/1500
  • 99.792.000đ

  • Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø1500 PT009/15/1500

   Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1204-800
  • 4.918.000đ

  • Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1204-800

   Đèn mâm áp trần LED Ø800 RS119/07/800
  • 9.912.000đ

  • Đèn mâm áp trần LED Ø800 RS119/07/800

   Đèn mâm áp trần pha lê LED chữ nhật L1200 x W800 RS117/03/CN
  • 18.207.000đ

  • Đèn mâm áp trần pha lê LED chữ nhật L1200 x W800 RS117/03/CN

   Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø800 RS115/06/800
  • 14.574.000đ

  • Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø800 RS115/06/800

   Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1000 RS002/31/1000
  • 29.820.000đ

  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1000 RS002/31/1000

   Đèn chùm pha lê cao cấp Ø450 RS018/12/450
  • 4.200.000đ

  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø450 RS018/12/450

   Đèn thả bàn ăn hiện đại Ø500 RS103/59
  • 3.045.000đ

  • Đèn thả bàn ăn hiện đại Ø500 RS103/59

   Đèn mô phỏng cây thật cao 3000mm x 4464LED
  • 42.000.000đ

  • Đèn mô phỏng cây thật cao 3000mm x 4464LED

   Đèn cây anh đào hồng cao 2500mm x 1800LED
  • 8.820.000đ

  • Đèn cây anh đào hồng cao 2500mm x 1800LED

   Đèn thả nghệ thuật trang trí LED hình elip RS098/42
  • 6.090.000đ

  • Đèn thả nghệ thuật trang trí LED hình elip RS098/42

   Đèn chùm hiện đại kiểu Ý Ø500 RS091/34/5
  • 3.150.000đ

  • Đèn chùm hiện đại kiểu Ý Ø500 RS091/34/5

   Đèn thả bàn ăn hiện đại LED Ø360 RS090/36/6
  • 4.368.000đ

  • Đèn thả bàn ăn hiện đại LED Ø360 RS090/36/6

   Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø760 RS043/46/12
  • 9.030.000đ

  • Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø760 RS043/46/12

   Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø600 RS041/01/6
  • 8.736.000đ

  • Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø600 RS041/01/6

   Đèn chùm đồng cao cấp Ø1300 RS019/32/15
  • 41.538.000đ

  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1300 RS019/32/15

   Đèn mâm pha lê cao cấp LED Ø800 AN 3052
  • 12.000.000đ

  • Đèn mâm pha lê cao cấp LED Ø800 AN 3052

   Đèn chùm pha lê cao cấp LED Ø800 AN 3025
  • 22.800.000đ

  • Đèn chùm pha lê cao cấp LED Ø800 AN 3025

   Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1000 HP 8306/15
  • 13.130.000đ

  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1000 HP 8306/15

   Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 DR 98016/8
  • 49.938.000đ

  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 DR 98016/8

   Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1350 DR 0630/30
  • 43.688.000đ

  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1350 DR 0630/30

   Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø950 DR 6002/15
  • 19.375.000đ

  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø950 DR 6002/15

   Đèn chùm kiểu Châu Âu Ø850 DR 501/12
  • 7.688.000đ

  • Đèn chùm kiểu Châu Âu Ø850 DR 501/12

   Đèn thả trang trí LED DR 8211/19
  • 8.688.000đ

  • Đèn thả trang trí LED DR 8211/19

   Đèn thả nghệ thuật Lá gỗ Ø700 VR3 6102D
  • 3.173.000đ

  • Đèn thả nghệ thuật Lá gỗ Ø700 VR3 6102D

   Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06
  • 2.678.000đ

  • Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06

   Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686
  • 2.303.000đ

  • Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686

   Đèn ốp trần Ø300 LED G4-3W-220V Trio 6106009-06
  • 2.955.550đ

  • Đèn ốp trần Ø300 LED G4-3W-220V Trio 6106009-06

   Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050
  • 2.596.750đ

  • Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050

   Đèn thả Trio 3413331-07
  • 1.743.000đ

  • Đèn thả Trio 3413331-07

   Đèn thả Massive 36891/32/10
  • 1.922.000đ

  • Đèn thả Massive 36891/32/10

   Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1205-800
  • 5.832.000đ

  • Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1205-800

   Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1204-800
  • 4.918.000đ

  • Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1204-800

   Đèn thả bàn ăn hiện đại LED Ø360 RS090/36/6
  • 4.368.000đ

  • Đèn thả bàn ăn hiện đại LED Ø360 RS090/36/6

   Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø750 DR 5580/8
  • 11.225.000đ

  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø750 DR 5580/8

   Đèn chùm kiểu Châu Âu Ø1000 SR 8601/8
  • 7.200.000đ

  • Đèn chùm kiểu Châu Âu Ø1000 SR 8601/8

   Đèn chùm cao cấp Ø750 VR2 MD6100/12
  • 4.600.000đ

  • Đèn chùm cao cấp Ø750 VR2 MD6100/12

   Đèn cây chân sắt chữ S LV DD 002
  • 900.000đ

  • Đèn cây chân sắt chữ S LV DD 002

   Đèn soi tranh L340 LED COB siêu sáng AN 2401-2
  • 890.000đ

  • Đèn soi tranh L340 LED COB siêu sáng AN 2401-2

   Đèn soi tranh L240 LED COB siêu sáng AN 2401-1
  • 530.000đ

  • Đèn soi tranh L240 LED COB siêu sáng AN 2401-1

   Đèn soi tranh L85 LED COB siêu sáng AN 2388
  • 350.000đ

  • Đèn soi tranh L85 LED COB siêu sáng AN 2388

   Đèn soi tranh L480 LED COB siêu sáng AN 2398-3
  • 1.060.000đ

  • Đèn soi tranh L480 LED COB siêu sáng AN 2398-3

   Đèn mâm áp trần led Ø500 AN 2164
  • 3.270.000đ

  • Đèn mâm áp trần led Ø500 AN 2164

   Đèn mâm áp trần led Ø500 AN 2162
  • 3.270.000đ

  • Đèn mâm áp trần led Ø500 AN 2162

   Đèn trụ cổng cao cấp Ø180 GM AC 285C
  • 590.000đ

  • Đèn trụ cổng cao cấp Ø180 GM AC 285C

   Đèn chùm Ø600 Honsel 18665
  • 1.796.800đ

  • Đèn chùm Ø600 Honsel 18665

   Đèn chùm Ø580 Honsel 18256
  • 2.080.000đ

  • Đèn chùm Ø580 Honsel 18256

   Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4-3W-220V Honsel 87428
  • 2.216.900đ

  • Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4-3W-220V Honsel 87428

   Đèn ốp trần Ø600 Trio 6326071-07
  • 2.808.000đ

  • Đèn ốp trần Ø600 Trio 6326071-07

   Đèn ốp trần Ø500 Trio 6700071-07
  • 2.040.500đ

  • Đèn ốp trần Ø500 Trio 6700071-07

   Đèn ốp trần Massive 30141/06/10
  • 549.900đ

  • Đèn ốp trần Massive 30141/06/10

   Đèn tường Trio 2665221-06
  • 1.302.700đ

  • Đèn tường Trio 2665221-06

   Đèn cây Honsel 49643
  • 1.647.200đ

  • Đèn cây Honsel 49643

   Đèn cây Honsel 41141
  • 1.629.500đ

  • Đèn cây Honsel 41141

   Đèn cây Honsel 41131
  • 1.629.500đ

  • Đèn cây Honsel 41131

   Đèn cây Honsel 13163
  • 1.872.000đ

  • Đèn cây Honsel 13163

   Đèn bàn Trio 5465031-06
  • 1.222.800đ

  • Đèn bàn Trio 5465031-06

   Đèn bàn Spirit ESO 464/082
  • 270.400đ

  • Đèn bàn Spirit ESO 464/082

   Đèn thả Ø170 Trio 3413011-07
  • 886.200đ

  • Đèn thả Ø170 Trio 3413011-07

   Đèn thả Ø290 Reality R360110-01
  • 1.513.600đ

  • Đèn thả Ø290 Reality R360110-01

   Đèn thả Honsel 77973
  • 1.904.500đ

  • Đèn thả Honsel 77973

   Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06
  • 2.678.000đ

  • Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06

   Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686
  • 2.303.000đ

  • Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686

   Đèn ốp trần Ø300 LED G4-3W-220V Trio 6106009-06
  • 2.955.550đ

  • Đèn ốp trần Ø300 LED G4-3W-220V Trio 6106009-06

   Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050
  • 2.596.750đ

  • Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050

   Đèn thả Trio 3413331-07
  • 1.743.000đ

  • Đèn thả Trio 3413331-07

   Đèn thả Massive 36891/32/10
  • 1.922.000đ

  • Đèn thả Massive 36891/32/10

   Đèn cây Trio 4087002-02
  • 2.611.700đ

  • Đèn cây Trio 4087002-02

   Đèn cây Massive 42218/17/13
  • 2.044.800đ

  • Đèn cây Massive 42218/17/13

   Đèn cây Trio 4026031-24
  • 2.611.700đ

  • Đèn cây Trio 4026031-24

   Đèn cây Trio 4016011-06
  • 2.944.800đ

  • Đèn cây Trio 4016011-06

   Đèn thả Massive 96522/28/31
  • 4.060.000đ

  • Đèn thả Massive 96522/28/31

   Đèn thả Massive 96522/28/30
  • 4.060.000đ

  • Đèn thả Massive 96522/28/30

   Đèn bàn Massive 36894/32/10
  • 1.092.000đ

  • Đèn bàn Massive 36894/32/10

   Đèn bàn Massive 36144/17/10
  • 958.400đ

  • Đèn bàn Massive 36144/17/10

   Đèn bàn Massive 36869/48/10
  • 998.400đ

  • Đèn bàn Massive 36869/48/10

   Đèn thả bóng LED G4-3W-220V Massive 41746/48/10
  • 5.070.000đ

  • Đèn thả bóng LED G4-3W-220V Massive 41746/48/10

   Đèn thả Trio 36795/30/13
  • 3.768.800đ

  • Đèn thả Trio 36795/30/13

   Đèn thả Trio 36795/31/13
  • 3.768.800đ

  • Đèn thả Trio 36795/31/13

   Đèn thả Trio 36990/31/13
  • 3.312.000đ

  • Đèn thả Trio 36990/31/13

   Đèn thả Massive 96965/04/62
  • 2.016.000đ

  • Đèn thả Massive 96965/04/62

   Đèn thả Massive 96965/02/62
  • 1.075.200đ

  • Đèn thả Massive 96965/02/62

   Đèn cắm bãi cỏ sân vườn 1 bộ (4 cái) Massive 71380/24/30
  • 800.000đ

  • Đèn cắm bãi cỏ sân vườn 1 bộ (4 cái) Massive 71380/24/30

   Đèn cắm bãi cỏ sân vườn 1 bộ (4 cái) Massive 7139/24/30
  • 630.000đ

  • Đèn cắm bãi cỏ sân vườn 1 bộ (4 cái) Massive 7139/24/30

   Đèn chùm Ø600 Honsel 18665
  • 1.796.800đ

  • Đèn chùm Ø600 Honsel 18665

   Đèn chùm Ø580 Honsel 18256
  • 2.080.000đ

  • Đèn chùm Ø580 Honsel 18256

   Đèn chùm Trio 1115051-07
  • 2.164.500đ

  • Đèn chùm Trio 1115051-07

   Đèn chùm Ø600 Trends T172051-07
  • 1.944.000đ

  • Đèn chùm Ø600 Trends T172051-07

   Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4-3W-220V Honsel 87428
  • 2.216.900đ

  • Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4-3W-220V Honsel 87428

   Đèn ốp trần Ø600 Trio 6326071-07
  • 2.808.000đ

  • Đèn ốp trần Ø600 Trio 6326071-07

   Đèn ốp trần Ø500 Trio 6700071-07
  • 2.040.500đ

  • Đèn ốp trần Ø500 Trio 6700071-07

   Đèn ốp trần Ø600 Trio 6316071-07
  • 2.785.200đ

  • Đèn ốp trần Ø600 Trio 6316071-07

   Đèn ốp trần Ø500 Trio 6316051-07
  • 2.010.400đ

  • Đèn ốp trần Ø500 Trio 6316051-07

   Đèn ốp trần Ø550 Trio 6197051-03
  • 1.404.000đ

  • Đèn ốp trần Ø550 Trio 6197051-03

   Đèn ốp trần Ø500 Trio 6103031-17
  • 691.200đ

  • Đèn ốp trần Ø500 Trio 6103031-17

   Đèn ốp trần Massive 30141/06/10
  • 549.900đ

  • Đèn ốp trần Massive 30141/06/10

   Đèn ốp trần Massive 96966/04/48
  • 1.250.000đ

  • Đèn ốp trần Massive 96966/04/48

   Tin tức mới

   Tin tức sự kiện mới nhất
   Đèn cây trong trang trí và chiếu sáng

   Đèn cây trong trang trí và chiếu sáng

   Như hầu hết các chủ nhà và nhà thiết kế đều biết, ánh sáng có thể tạo nên sự khác biệt trong cái nhìn và không khí của một gia đình. Một đèn cây tốt là một cách tuyệt vời để đa phong cách ánh sáng trong nhà của bạn, và giúp thêm một cảm giác ấm áp hơn, riêng biệt, và cảm giác sang trọng hơn của ánh sáng trong phòng. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu ánh sáng trên trần của bạn không đủ sáng.

   Đèn thả trang trí

   Đèn thả trang trí

   Đèn thả trang trí là một cách tuyệt vời để chiếu sáng bất kỳ không gian nào từ phòng bếp để làm nổi bật bàn ăn của bạn. Đèn thả là một loại đèn cố định được treo từ trần nhà, bằng một sợi dây, dây xích hoặc thanh kim loại. Chúng thường được sử dụng nhiều cái cùng lúc, và được treo theo một đường thẳng trên bàn nhà bếp và đôi khi cả trong phòng tắm. Chúng có thể cung cấp ánh sáng xung quanh hoặc theo đặc thù và có sẵn một loạt các phong cách phù hợp với sở thích cá nhân của bạn.

   Đèn tường trong phòng khách

   Đèn tường trong phòng khách

   Đèn tường là đèn chiếu sáng cố định được gắn vào tường, chứ không phải là trần nhà. Chúng có thể được trang bị ở chỗ thiếu ánh sáng, như thể, cái máy khuyếch tán ánh sáng có chụp thủy tinh để làm dịu đi ánh sáng của chúng, đèn tường thường được lắp đặt tại hoặc gần ngang tầm mắt.

   Các kiểu dáng của đèn trang trí

   Các kiểu dáng của đèn trang trí

   Mặc dù hình dạng của đèn hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng không thể tách rời khỏi ba loại phổ biến đó là kiểu cổ điển, kiểu sáng tạo và kiểu thực dụng. Đèn chùm pha lê thì tuyệt đẹp, đèn tường có hình động vật, trang trí đèn ốp trần sang trọng được mô hình hóa sau khi phong trào dùng đèn cung điện ở thế kỷ 18 phát triển.

   Đèn gắn trần phù hợp không gian nội thất

   Đèn gắn trần phù hợp không gian nội thất

   Đèn gắn trần góp phần quan trọng vào ánh sáng xung quanh hoặc tạo một phong cách nghệ thuật thông qua một loạt các phong cách và các kiểu dáng. Cho dù bạn chỉ đơn giản là muốn lướt cái nhìn vào phòng ăn của bạn hoặc thêm ánh sáng chức năng khu vực nhà bếp của bạn, một cái đèn gắn trần có thể là câu trả lời.

   Sự hình thành và phát triển của đèn chùm

   Sự hình thành và phát triển của đèn chùm

   Những đèn chùm nến đầu tiên được sử dụng bởi những người giàu có trong thời trung cổ. Chúng thường là những thanh gỗ hình chữ thập nằm ngang, với những nhánh mà nến được buộc chặt. Chúng đã được đưa lên đến độ cao thích hợp, nối vào một sợi dây thừng hoặc dây xích.

   Sử dụng đèn chiếu điểm và đèn soi tranh trong trang trí phòng khách

   Sử dụng đèn chiếu điểm và đèn soi tranh trong trang trí phòng khách

   Một sự kết hợp khéo léo của đèn pha chiếu điểm và đèn soi tranh tạo sự chú ý vào tác phẩm nghệ thuật của phòng khách này và ngoại thất cổ điển.

   Đèn trang trí chiếu sáng nhà bếp

   Đèn trang trí chiếu sáng nhà bếp

   Các đồ đạc nhà bếp được lựa chọn thường không thấm nước, chống khói, và dễ dàng để làm sạch. Đèn khu vực này thường được đặt ở vị trí đèn trần giúp chống loạn thị, đèn có thể được bảo vệ bằng các chóa (chao, chụp) đèn trong suốt hoặc nhựa trong suốt, có mặt nạ để bảo vệ nóc nhà, giảm thiểu bụi, dầu.

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần cuối)

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần cuối)

   Xác định xem dây cáp điện sẽ cần phải được chạy dưới vỉa hè, đường lái xe vào, hàng hiên, v.v.. Lắp đặt ống dẫn theo các yếu tố để bảo vệ cáp. Tốt nhất là thuê một chuyên gia để lắp đặt các ống dẫn. Tham khảo ý kiến ​​một thợ điện có bằng cấp lắp đặt một GFI ngoài trời và/hoặc dây một mạch bổ sung và công tắc chuyển sang điện hệ thống chiếu sáng.

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 4)

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 4)

   1. Hãy tham khảo một mẫu đồ án thiết kế cảnh quan hoặc cách xử trí và phác thảo một kế hoạch quy mô trên biểu đồ. Bao gồm nhà ở, công trình kiến trúc khác, lối xe vào nhà, lối đi bộ, bậc thang, cây lớn, vườn hoa, cây mẫu, v.v.. như minh họa dưới đây.

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 3)

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 3)

   Số lượng và loại ánh sáng sẽ phụ thuộc vào chức năng và đặc điểm của phong cảnh và mong muốn của chủ nhà. Một loạt các loại đèn ngoại thất có thể được sử dụng trong cảnh quan ngoài trời bao gồm lối đi/ánh sáng an toàn, ánh sáng an ninh, góc cửa, bãi cỏ, ánh sáng hướng lên, ánh sáng hướng xuống, và nhiều hơn nữa.

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 2)

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 2)

   Thiết bị chiếu sáng được lựa chọn dựa trên cảnh quan, ngôi nhà, ngân sách, và sở thích của người sử dụng Nguồn điện sử dụng Kích thước chính xác của dây dựa trên số lượng đèn được đặt và công suất máy biến thế Máy biến thế đủ công suất được lựa chọn dựa trên số lượng đèn được đặt và các tính năng như điều khiển trong nhà hoặc điều khiển quang điện Chiều dài của ống dẫn chạy dây dưới vỉa hè hoặc đường lái xe

   ĐÈN TRANG TRÍ MỚI < >

   Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06
  • 2.678.000đ

  • Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06

   Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050
  • 2.596.750đ

  • Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050

   Đèn thả Massive 36891/32/10
  • 1.922.000đ

  • Đèn thả Massive 36891/32/10

   Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1300 DN006-T1345/39
  • 198.972.000đ

  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1300 DN006-T1345/39

   Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1550 DN002-T1262/36
  • 138.107.000đ

  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1550 DN002-T1262/36

   Đèn chùm đồng nến chế tác thủ công Ø850 DN008-T1361/8+4
  • 105.439.000đ

  • Đèn chùm đồng nến chế tác thủ công Ø850 DN008-T1361/8+4

   Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø1200 DN087-8068/9+6+3+1
  • 8.367.000đ

  • Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø1200 DN087-8068/9+6+3+1

   Đèn thả trang trí chao thủy tinh Ø450 DN116-D679/9
  • 4.637.000đ

  • Đèn thả trang trí chao thủy tinh Ø450 DN116-D679/9

   Đèn thả nghệ thuật trang trí LED DN134-ZQ093-21P
  • 12.965.000đ

  • Đèn thả nghệ thuật trang trí LED DN134-ZQ093-21P

   Đèn thả pha lê cao cấp L1500 PT024/20/7
  • 17.820.000đ

  • Đèn thả pha lê cao cấp L1500 PT024/20/7

    ĐÈN KHUYẾN MÃI < >

    Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06
   • 2.678.000đ

   • Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4-3W-220V Trio 6335101-06

    Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686
   • 2.303.000đ

   • Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686

    Đèn ốp trần Ø300 LED G4-3W-220V Trio 6106009-06
   • 2.955.550đ

   • Đèn ốp trần Ø300 LED G4-3W-220V Trio 6106009-06

    Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050
   • 2.596.750đ

   • Đèn chùm Ø720 bóng LED G4-3W-220V Honsel 18050

    Đèn thả Trio 3413331-07
   • 1.743.000đ

   • Đèn thả Trio 3413331-07

    Đèn thả Massive 36891/32/10
   • 1.922.000đ

   • Đèn thả Massive 36891/32/10

    Đèn cây Trio 4087002-02
   • 2.611.700đ

   • Đèn cây Trio 4087002-02

    Đèn cây Massive 42218/17/13
   • 2.044.800đ

   • Đèn cây Massive 42218/17/13

    Đèn cây Trio 4026031-24
   • 2.611.700đ

   • Đèn cây Trio 4026031-24

    Đèn cây Trio 4016011-06
   • 2.944.800đ

   • Đèn cây Trio 4016011-06

     HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

     Bạn đang xem: Trang chủ
     TOP