• Giới thiệu Chính sách bảo hành Hướng dẫn mua hàng Tuyển dụng Sitemap Liên hệ
  • ĐÈN TRANG TRÍ KHUYẾN MÃI

   Đèn trang trí

   Sản phẩm mới cập nhật trong ngày

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050
  • 2.394.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765
  • 1.885.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06
  • 2.240.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06

   Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1300 DN006-T1345/39
  • 185.043.960đ

  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1300 DN006-T1345/39

   Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1550 DN002-T1262/36
  • 128.439.510đ

  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1550 DN002-T1262/36

   Đèn chùm đồng nến chế tác thủ công Ø850 DN008-T1361/8+4
  • 98.058.270đ

  • Đèn chùm đồng nến chế tác thủ công Ø850 DN008-T1361/8+4

   Đèn chùm pha lê LED Ø1200 DR022-8006/24
  • 54.140.000đ

  • Đèn chùm pha lê LED Ø1200 DR022-8006/24

   Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 VR2 6001
  • 34.200.000đ

  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 VR2 6001

   Đèn chùm pha lê LED Ø800 DR028-28919B
  • 17.980.000đ

  • Đèn chùm pha lê LED Ø800 DR028-28919B

   Đèn chùm nến cao cấp Ø1000 RS060/38/15
  • 8.715.000đ

  • Đèn chùm nến cao cấp Ø1000 RS060/38/15

   Đèn chùm nến cao cấp Ø800 RS054/62/6
  • 7.035.000đ

  • Đèn chùm nến cao cấp Ø800 RS054/62/6

   Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1100 DR048-12/28
  • 21.550.000đ

  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1100 DR048-12/28

   Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø1000 RS201-50098/8+4
  • 11.340.000đ

  • Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø1000 RS201-50098/8+4

   Đèn chùm Thiên Nga hợp kim Ø1000 DN079-8008-21
  • 16.873.920đ

  • Đèn chùm Thiên Nga hợp kim Ø1000 DN079-8008-21

   Đèn chùm hiện đại kiểu Ý Ø500 RS091/34/5
  • 3.150.000đ

  • Đèn chùm hiện đại kiểu Ý Ø500 RS091/34/5

   Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø800 RS117/03/800
  • 14.280.000đ

  • Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø800 RS117/03/800

   Đèn mâm pha lê cao cấp LED Ø800 AN 3054
  • 12.000.000đ

  • Đèn mâm pha lê cao cấp LED Ø800 AN 3054

   Đèn mâm pha lê LED ngôi sao Ø800 VR2 88601
  • 11.340.000đ

  • Đèn mâm pha lê LED ngôi sao Ø800 VR2 88601

   Đèn mâm áp trần LED Ø800 RS209-6003/8+1
  • 8.295.000đ

  • Đèn mâm áp trần LED Ø800 RS209-6003/8+1

   Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1205-800
  • 5.832.000đ

  • Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1205-800

   Đèn mâm ốp trần LED chữ nhật 1000x800 RS209/6302
  • 14.448.000đ

  • Đèn mâm ốp trần LED chữ nhật 1000x800 RS209/6302

   Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø650 x H2600 RS070/18/11
  • 18.585.000đ

  • Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø650 x H2600 RS070/18/11

   Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS071/28/12
  • 26.355.000đ

  • Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS071/28/12

   Đèn thả pha lê thông tầng hình Oval RS204-9032/6
  • 9.660.000đ

  • Đèn thả pha lê thông tầng hình Oval RS204-9032/6

   Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø1200 DN087-8068/9+6+3+1
  • 7.781.310đ

  • Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø1200 DN087-8068/9+6+3+1

   Đèn thả trang trí chao thủy tinh Ø450 DN116-D679/9
  • 4.312.410đ

  • Đèn thả trang trí chao thủy tinh Ø450 DN116-D679/9

   Đèn thả nghệ thuật trang trí LED DN134-ZQ093-21P
  • 12.057.450đ

  • Đèn thả nghệ thuật trang trí LED DN134-ZQ093-21P

   Đèn thả trang trí Ø450 AS-CD1108-1
  • 1.013.700đ

  • Đèn thả trang trí Ø450 AS-CD1108-1

   Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1W
  • 848.160đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1W

   Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1B
  • 848.160đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1B

   Đèn tường hiện đại DN145-3016
  • 639.840đ

  • Đèn tường hiện đại DN145-3016

   Đèn tường đồng nến chế tác thủ công DN001-T1262/5+1
  • 18.748.800đ

  • Đèn tường đồng nến chế tác thủ công DN001-T1262/5+1

   Đèn bàn Mingji DN083-TD5068
  • 3.536.790đ

  • Đèn bàn Mingji DN083-TD5068

   Đèn thả LED trang trí bàn ăn HP068-61023
  • 10.100.000đ

  • Đèn thả LED trang trí bàn ăn HP068-61023

   Đèn thả LED trang trí bàn ăn Ø600 HP068-061/6
  • 3.900.000đ

  • Đèn thả LED trang trí bàn ăn Ø600 HP068-061/6

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø580 Honsel 18256
  • 2.310.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø580 Honsel 18256

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050
  • 2.394.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765
  • 1.885.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06
  • 2.240.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06

   Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1205-800
  • 5.832.000đ

  • Đèn mâm áp trần LED cao cấp Ø800 TGAS 1205-800

   Đèn thả trang trí Ø450 AS-CD1108-1
  • 1.013.700đ

  • Đèn thả trang trí Ø450 AS-CD1108-1

   Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1W
  • 848.160đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1W

   Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1B
  • 848.160đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1B

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø350 Trio 3010001-01 (10 + 18)
  • 783.750đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø350 Trio 3010001-01 (10 + 18)

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø400 Trio 3419011-01 (10 + 18)
  • 1.012.800đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø400 Trio 3419011-01 (10 + 18)

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø170 Trio 3413011-07
  • 886.200đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø170 Trio 3413011-07

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø250 Trio 3413331-07
  • 1.710.000đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø250 Trio 3413331-07

   Đèn thả Massive - Bỉ Massive 36891/32/10
  • 2.690.800đ

  • Đèn thả Massive - Bỉ Massive 36891/32/10

   Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức LED Ø650 Honsel 21676
  • 2.303.000đ

  • Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức LED Ø650 Honsel 21676

   Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức LED Ø650 Honsel 21686
  • 2.303.000đ

  • Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức LED Ø650 Honsel 21686

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø300 Trio 6106009-06
  • 2.310.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø300 Trio 6106009-06

   Đèn bàn Honsel Leuchten - Đức Honsel 52271
  • 1.529.500đ

  • Đèn bàn Honsel Leuchten - Đức Honsel 52271

   Đèn bàn Honsel Leuchten - Đức Honsel 52441
  • 982.800đ

  • Đèn bàn Honsel Leuchten - Đức Honsel 52441

   Đèn bàn Châu Âu (Bỉ) Massive 36894/32/10
  • 1.095.500đ

  • Đèn bàn Châu Âu (Bỉ) Massive 36894/32/10

   Đèn bàn Châu Âu Spirit ESO 464/082
  • 291.200đ

  • Đèn bàn Châu Âu Spirit ESO 464/082

   Đèn thả trang trí Ø300 AS-CD2495
  • 848.160đ

  • Đèn thả trang trí Ø300 AS-CD2495

   Đèn thả trang trí Ø200 AS-CD3276
  • 1.054.620đ

  • Đèn thả trang trí Ø200 AS-CD3276

   Đèn thả trang trí Ø300 AS-CD5608B
  • 1.595.880đ

  • Đèn thả trang trí Ø300 AS-CD5608B

   Đèn thả thủy tinh trang trí Ø330 AS-MD6021
  • 1.054.620đ

  • Đèn thả thủy tinh trang trí Ø330 AS-MD6021

   Đèn thả thủy tinh trang trí Ø250 AS-CD1099
  • 456.630đ

  • Đèn thả thủy tinh trang trí Ø250 AS-CD1099

   Đèn thả thủy tinh trang trí Ø250 AS-CD8436-1
  • 473.370đ

  • Đèn thả thủy tinh trang trí Ø250 AS-CD8436-1

   Đèn thả trang trí Ø350 AS-CD3328
  • 1.013.700đ

  • Đèn thả trang trí Ø350 AS-CD3328

   Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD3092-1
  • 783.990đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD3092-1

   Đèn thả trang trí nhôm Ø450 AS-MD2505
  • 1.292.700đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø450 AS-MD2505

   Đèn thả trang trí nhôm Ø280 AS-CD3321
  • 1.108.560đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø280 AS-CD3321

   Đèn thả trang trí nhôm Ø365 AS-CD2318W
  • 744.000đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø365 AS-CD2318W

   Đèn thả trang trí nhôm Ø400 AS-CD6018-1
  • 676.110đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø400 AS-CD6018-1

   Đèn thả trang trí nhôm Ø350 AS-CD3445
  • 919.770đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø350 AS-CD3445

   Đèn thả trang trí nhôm Ø250 AS-CD3446
  • 783.990đ

  • Đèn thả trang trí nhôm Ø250 AS-CD3446

   Đèn thả trang trí nhôm màu bạc Ø240 AS-MD2419S-S
  • 552.420đ

  • Đèn thả trang trí nhôm màu bạc Ø240 AS-MD2419S-S

   Đèn thả trang trí nhôm màu trắng Ø240 AS-MD2419S-W
  • 552.420đ

  • Đèn thả trang trí nhôm màu trắng Ø240 AS-MD2419S-W

   Đèn thả trang trí nhôm màu đen Ø240 AS-MD2419S-B
  • 552.420đ

  • Đèn thả trang trí nhôm màu đen Ø240 AS-MD2419S-B

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050
  • 2.394.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765
  • 1.885.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06
  • 2.240.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø580 Honsel 18256
  • 2.310.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø580 Honsel 18256

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18665
  • 2.340.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18665

   Đèn chùm Massive - Bỉ Ø600 Massive 36896/31/10
  • 3.040.100đ

  • Đèn chùm Massive - Bỉ Ø600 Massive 36896/31/10

   Đèn chùm Trio Leuchten - Đức Ø560 Trio 1115051-07
  • 2.604.000đ

  • Đèn chùm Trio Leuchten - Đức Ø560 Trio 1115051-07

   Đèn chùm Trio Leuchten - Đức) Ø600 Trends T172051-07
  • 2.721.600đ

  • Đèn chùm Trio Leuchten - Đức) Ø600 Trends T172051-07

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø350 Trio 3010001-01 (10 + 18)
  • 783.750đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø350 Trio 3010001-01 (10 + 18)

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø400 Trio 3419011-01 (10 + 18)
  • 1.012.800đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø400 Trio 3419011-01 (10 + 18)

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø290 Reality R360110-01
  • 1.324.400đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø290 Reality R360110-01

   Đèn thả Honsel Leuchten - Đức Ø290 Honsel 77271
  • 1.560.000đ

  • Đèn thả Honsel Leuchten - Đức Ø290 Honsel 77271

   Đèn thả Honsel Leuchten - Đức Honsel 13032
  • 1.638.000đ

  • Đèn thả Honsel Leuchten - Đức Honsel 13032

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø170 Trio 3413011-07
  • 886.200đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø170 Trio 3413011-07

   Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø250 Trio 3413331-07
  • 1.710.000đ

  • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø250 Trio 3413331-07

   Đèn thả Massive - Bỉ Massive 36891/32/10
  • 2.690.800đ

  • Đèn thả Massive - Bỉ Massive 36891/32/10

   Đèn thả Massive - Bỉ Massive 36276/17/10
  • 2.520.000đ

  • Đèn thả Massive - Bỉ Massive 36276/17/10

   Đèn thả Honsel Leuchten - Đức Honsel 77973
  • 2.034.000đ

  • Đèn thả Honsel Leuchten - Đức Honsel 77973

   Đèn thả Honsel Leuchten - Đức hình mũi thuyền Honsel 76275
  • 2.160.000đ

  • Đèn thả Honsel Leuchten - Đức hình mũi thuyền Honsel 76275

   Đèn thả Honsel Leuchten - Đức Honsel 76104
  • 2.555.000đ

  • Đèn thả Honsel Leuchten - Đức Honsel 76104

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø500 Trio 6700071-07
  • 2.292.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø500 Trio 6700071-07

   Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức LED Ø650 Honsel 21676
  • 2.303.000đ

  • Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức LED Ø650 Honsel 21676

   Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức LED Ø650 Honsel 21686
  • 2.303.000đ

  • Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức LED Ø650 Honsel 21686

   Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức Ø530 Honsel 87428
  • 2.008.500đ

  • Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức Ø530 Honsel 87428

   Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức Ø750 Honsel 89147
  • 1.881.750đ

  • Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức Ø750 Honsel 89147

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø300 Trio 6106009-06
  • 2.310.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø300 Trio 6106009-06

   Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức Ø400 Honsel 87580
  • 1.932.000đ

  • Đèn ốp trần Honsel Leuchten - Đức Ø400 Honsel 87580

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø550 Trio 6197051-03
  • 1.310.400đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø550 Trio 6197051-03

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø600 Trio 6316071-07
  • 2.030.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø600 Trio 6316071-07

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø500 Trio 6316051-07
  • 1.680.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø500 Trio 6316051-07

   Đèn ốp trần Massive - Bỉ Ø380 Massive 96966/04/48
  • 1.875.000đ

  • Đèn ốp trần Massive - Bỉ Ø380 Massive 96966/04/48

   Đèn ốp trần Massive - Bỉ chữ nhật Massive 96966/02/48
  • 1.050.000đ

  • Đèn ốp trần Massive - Bỉ chữ nhật Massive 96966/02/48

   Đèn ốp trần Massive - Bỉ Ø170 Massive 96966/01/48
  • 585.000đ

  • Đèn ốp trần Massive - Bỉ Ø170 Massive 96966/01/48

   Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø295 Massive 70963/01/84
  • 576.800đ

  • Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø295 Massive 70963/01/84

   Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) 3 màu Ø250 Massive 30148/55/10
  • 1.127.400đ

  • Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) 3 màu Ø250 Massive 30148/55/10

   Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø310 Massive 70418/01/32
  • 391.300đ

  • Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø310 Massive 70418/01/32

   Tin tức mới

   Tin tức sự kiện mới nhất
   Đèn cây trong trang trí và chiếu sáng

   Đèn cây trong trang trí và chiếu sáng

   Như hầu hết các chủ nhà và nhà thiết kế đều biết, ánh sáng có thể tạo nên sự khác biệt trong cái nhìn và không khí của một gia đình. Một đèn cây tốt là một cách tuyệt vời để đa phong cách ánh sáng trong nhà của bạn, và giúp thêm một cảm giác ấm áp hơn, riêng biệt, và cảm giác sang trọng hơn của ánh sáng trong phòng. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu ánh sáng trên trần của bạn không đủ sáng.

   Đèn thả trang trí

   Đèn thả trang trí

   Đèn thả trang trí là một cách tuyệt vời để chiếu sáng bất kỳ không gian nào từ phòng bếp để làm nổi bật bàn ăn của bạn. Đèn thả là một loại đèn cố định được treo từ trần nhà, bằng một sợi dây, dây xích hoặc thanh kim loại. Chúng thường được sử dụng nhiều cái cùng lúc, và được treo theo một đường thẳng trên bàn nhà bếp và đôi khi cả trong phòng tắm. Chúng có thể cung cấp ánh sáng xung quanh hoặc theo đặc thù và có sẵn một loạt các phong cách phù hợp với sở thích cá nhân của bạn.

   Đèn tường trong phòng khách

   Đèn tường trong phòng khách

   Đèn tường là đèn chiếu sáng cố định được gắn vào tường, chứ không phải là trần nhà. Chúng có thể được trang bị ở chỗ thiếu ánh sáng, như thể, cái máy khuyếch tán ánh sáng có chụp thủy tinh để làm dịu đi ánh sáng của chúng, đèn tường thường được lắp đặt tại hoặc gần ngang tầm mắt.

   Các kiểu dáng của đèn trang trí

   Các kiểu dáng của đèn trang trí

   Mặc dù hình dạng của đèn hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng không thể tách rời khỏi ba loại phổ biến đó là kiểu cổ điển, kiểu sáng tạo và kiểu thực dụng. Đèn chùm pha lê thì tuyệt đẹp, đèn tường có hình động vật, trang trí đèn ốp trần sang trọng được mô hình hóa sau khi phong trào dùng đèn cung điện ở thế kỷ 18 phát triển.

   Đèn gắn trần phù hợp không gian nội thất

   Đèn gắn trần phù hợp không gian nội thất

   Đèn gắn trần góp phần quan trọng vào ánh sáng xung quanh hoặc tạo một phong cách nghệ thuật thông qua một loạt các phong cách và các kiểu dáng. Cho dù bạn chỉ đơn giản là muốn lướt cái nhìn vào phòng ăn của bạn hoặc thêm ánh sáng chức năng khu vực nhà bếp của bạn, một cái đèn gắn trần có thể là câu trả lời.

   Sự hình thành và phát triển của đèn chùm

   Sự hình thành và phát triển của đèn chùm

   Những đèn chùm nến đầu tiên được sử dụng bởi những người giàu có trong thời trung cổ. Chúng thường là những thanh gỗ hình chữ thập nằm ngang, với những nhánh mà nến được buộc chặt. Chúng đã được đưa lên đến độ cao thích hợp, nối vào một sợi dây thừng hoặc dây xích.

   Sử dụng đèn chiếu điểm và đèn soi tranh trong trang trí phòng khách

   Sử dụng đèn chiếu điểm và đèn soi tranh trong trang trí phòng khách

   Một sự kết hợp khéo léo của đèn pha chiếu điểm và đèn soi tranh tạo sự chú ý vào tác phẩm nghệ thuật của phòng khách này và ngoại thất cổ điển.

   Đèn trang trí chiếu sáng nhà bếp

   Đèn trang trí chiếu sáng nhà bếp

   Các đồ đạc nhà bếp được lựa chọn thường không thấm nước, chống khói, và dễ dàng để làm sạch. Đèn khu vực này thường được đặt ở vị trí đèn trần giúp chống loạn thị, đèn có thể được bảo vệ bằng các chóa (chao, chụp) đèn trong suốt hoặc nhựa trong suốt, có mặt nạ để bảo vệ nóc nhà, giảm thiểu bụi, dầu.

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần cuối)

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần cuối)

   Xác định xem dây cáp điện sẽ cần phải được chạy dưới vỉa hè, đường lái xe vào, hàng hiên, v.v.. Lắp đặt ống dẫn theo các yếu tố để bảo vệ cáp. Tốt nhất là thuê một chuyên gia để lắp đặt các ống dẫn. Tham khảo ý kiến ​​một thợ điện có bằng cấp lắp đặt một GFI ngoài trời và/hoặc dây một mạch bổ sung và công tắc chuyển sang điện hệ thống chiếu sáng.

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 4)

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 4)

   1. Hãy tham khảo một mẫu đồ án thiết kế cảnh quan hoặc cách xử trí và phác thảo một kế hoạch quy mô trên biểu đồ. Bao gồm nhà ở, công trình kiến trúc khác, lối xe vào nhà, lối đi bộ, bậc thang, cây lớn, vườn hoa, cây mẫu, v.v.. như minh họa dưới đây.

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 3)

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 3)

   Số lượng và loại ánh sáng sẽ phụ thuộc vào chức năng và đặc điểm của phong cảnh và mong muốn của chủ nhà. Một loạt các loại đèn ngoại thất có thể được sử dụng trong cảnh quan ngoài trời bao gồm lối đi/ánh sáng an toàn, ánh sáng an ninh, góc cửa, bãi cỏ, ánh sáng hướng lên, ánh sáng hướng xuống, và nhiều hơn nữa.

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 2)

   Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 2)

   Thiết bị chiếu sáng được lựa chọn dựa trên cảnh quan, ngôi nhà, ngân sách, và sở thích của người sử dụng Nguồn điện sử dụng Kích thước chính xác của dây dựa trên số lượng đèn được đặt và công suất máy biến thế Máy biến thế đủ công suất được lựa chọn dựa trên số lượng đèn được đặt và các tính năng như điều khiển trong nhà hoặc điều khiển quang điện Chiều dài của ống dẫn chạy dây dưới vỉa hè hoặc đường lái xe

   ĐÈN TRANG TRÍ MỚI < >

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050
  • 2.394.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050

   Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765
  • 1.885.000đ

  • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765

   Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06
  • 2.240.000đ

  • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06

   Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1300 DN006-T1345/39
  • 185.043.960đ

  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1300 DN006-T1345/39

   Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1550 DN002-T1262/36
  • 128.439.510đ

  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1550 DN002-T1262/36

   Đèn chùm đồng nến chế tác thủ công Ø850 DN008-T1361/8+4
  • 98.058.270đ

  • Đèn chùm đồng nến chế tác thủ công Ø850 DN008-T1361/8+4

   Đèn chùm pha lê LED Ø1200 DR022-8006/24
  • 54.140.000đ

  • Đèn chùm pha lê LED Ø1200 DR022-8006/24

   Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 VR2 6001
  • 34.200.000đ

  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 VR2 6001

   Đèn chùm pha lê LED Ø800 DR028-28919B
  • 17.980.000đ

  • Đèn chùm pha lê LED Ø800 DR028-28919B

   Đèn chùm nến cao cấp Ø1000 RS060/38/15
  • 8.715.000đ

  • Đèn chùm nến cao cấp Ø1000 RS060/38/15

    ĐÈN KHUYẾN MÃI < >

    Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050
   • 2.394.000đ

   • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø720 Honsel 18050

    Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765
   • 1.885.000đ

   • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18765

    Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06
   • 2.240.000đ

   • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø490 Trio 6335101-06

    Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø580 Honsel 18256
   • 2.310.000đ

   • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø580 Honsel 18256

    Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18665
   • 2.340.000đ

   • Đèn chùm Honsel Leuchten - Đức Ø600 Honsel 18665

    Đèn chùm Massive - Bỉ Ø600 Massive 36896/31/10
   • 3.040.100đ

   • Đèn chùm Massive - Bỉ Ø600 Massive 36896/31/10

    Đèn chùm Trio Leuchten - Đức Ø560 Trio 1115051-07
   • 2.604.000đ

   • Đèn chùm Trio Leuchten - Đức Ø560 Trio 1115051-07

    Đèn chùm Trio Leuchten - Đức) Ø600 Trends T172051-07
   • 2.721.600đ

   • Đèn chùm Trio Leuchten - Đức) Ø600 Trends T172051-07

    Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø350 Trio 3010001-01 (10 + 18)
   • 783.750đ

   • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø350 Trio 3010001-01 (10 + 18)

    Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø400 Trio 3419011-01 (10 + 18)
   • 1.012.800đ

   • Đèn thả Trio Leuchten - Đức Ø400 Trio 3419011-01 (10 + 18)

     HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

     Bạn đang xem: Trang chủ
     TOP