den trang tri, đèn trang trí

 • Chính sách bảo hành Hướng dẫn mua hàng Tư vấn Tuyển dụng Sitemap
 • HÀ NỘI 1: 714A LẠC LONG QUÂN - TÂY HỒ - 0904556333 - 0975475184

  HÀ NỘI 1: 714A LẠC LONG QUÂN - TÂY HỒ - 0904556333 - 0975475184

  SHOWROOM TPHCM : 731 TRƯỜNG CHINH - TÂN PHÚ - HCM  - 0903 969 441 - 0907 447 037

  SHOWROOM TPHCM : 731 TRƯỜNG CHINH - TÂN PHÚ - HCM - 0903 969 441 - 0907 447 037

  HÀ NỘI 2: 34 LIỀN KỀ 6A - LÀNG VIỆT KIỀU - MỖ LAO - HÀ ĐÔNG - 0904 915 921

  HÀ NỘI 2: 34 LIỀN KỀ 6A - LÀNG VIỆT KIỀU - MỖ LAO - HÀ ĐÔNG - 0904 915 921

  ĐỐI TÁC

  < >

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

  Đèn trang trí

  Sản phẩm mới cập nhật trong ngày

  Đèn chùm Ø720 bóng LED G4 Honsel 18050
 • 2.197.250đ

 • Đèn chùm Ø720 bóng LED G4 Honsel 18050

  Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4 Trio 6335101-06
 • 2.028.000đ

 • Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4 Trio 6335101-06

  Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686
 • 2.303.000đ

 • Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686

  Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4 Honsel 87428
 • 2.058.550đ

 • Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4 Honsel 87428

  Đèn ốp trần Ø300 LED G4 Trio 6106009-06
 • 2.695.550đ

 • Đèn ốp trần Ø300 LED G4 Trio 6106009-06

  Đèn ốp trần Ø750 bóng LED G4 Honsel 89147
 • 1.946.750đ

 • Đèn ốp trần Ø750 bóng LED G4 Honsel 89147

  Đèn thả nghệ thuật LED Ø800 SR L6092/15
 • 9.120.000đ

 • Đèn thả nghệ thuật LED Ø800 SR L6092/15

  Đèn chùm nến cao cấp Ø1500 ZY 84052
 • 126.810.000đ

 • Đèn chùm nến cao cấp Ø1500 ZY 84052

  Đèn chùm đồng chế tác thủ công Ø900 VR3 605602/8
 • 110.000.000đ

 • Đèn chùm đồng chế tác thủ công Ø900 VR3 605602/8

  Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø800 VR3 D530/32+5
 • 18.800.000đ

 • Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø800 VR3 D530/32+5

  Đèn chùm nghệ thuật - sứ trắng Ø800 VR3 WMD3806/8+4W
 • 14.544.000đ

 • Đèn chùm nghệ thuật - sứ trắng Ø800 VR3 WMD3806/8+4W

  Đèn bàn đồng chao vải Ø315 VR3 3TN625-1
 • 9.122.000đ

 • Đèn bàn đồng chao vải Ø315 VR3 3TN625-1

  Đèn chùm đồng nến Pháp Ø1320 VR3 3DN052/6+6+6
 • 85.944.000đ

 • Đèn chùm đồng nến Pháp Ø1320 VR3 3DN052/6+6+6

  Đèn chùm pha lê cao cấp LED COB Ø700 VR2 9078
 • 11.111.000đ

 • Đèn chùm pha lê cao cấp LED COB Ø700 VR2 9078

  Đèn chùm pha lê hạt mạ bạc Ø600 VR2 68503
 • 12.890.000đ

 • Đèn chùm pha lê hạt mạ bạc Ø600 VR2 68503

  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1300 VR2 72019/15+10+5
 • 106.666.000đ

 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1300 VR2 72019/15+10+5

  Đèn mâm ốp trần pha lê LED Ø1400 VR2 88102-1400
 • 35.000.000đ

 • Đèn mâm ốp trần pha lê LED Ø1400 VR2 88102-1400

  Đèn mâm ốp trần pha lê LED Ø1200 VR2 88102-1200
 • 25.000.000đ

 • Đèn mâm ốp trần pha lê LED Ø1200 VR2 88102-1200

  Đèn chùm Ø720 bóng LED G4 Honsel 18050
 • 2.197.250đ

 • Đèn chùm Ø720 bóng LED G4 Honsel 18050

  Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4 Trio 6335101-06
 • 2.028.000đ

 • Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4 Trio 6335101-06

  Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686
 • 2.303.000đ

 • Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686

  Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4 Honsel 87428
 • 2.058.550đ

 • Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4 Honsel 87428

  Đèn ốp trần Ø300 LED G4 Trio 6106009-06
 • 2.695.550đ

 • Đèn ốp trần Ø300 LED G4 Trio 6106009-06

  Đèn ốp trần Ø750 bóng LED G4 Honsel 89147
 • 1.946.750đ

 • Đèn ốp trần Ø750 bóng LED G4 Honsel 89147

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 3W vuông
 • 120.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 3W vuông

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 3W tròn
 • 120.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 3W tròn

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 4W vuông
 • 135.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 4W vuông

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 4W tròn
 • 135.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 4W tròn

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 6W vuông
 • 170.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 6W vuông

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 6W tròn
 • 170.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 6W tròn

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 9W vuông
 • 220.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 9W vuông

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 9W tròn
 • 220.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 9W tròn

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 12W vuông
 • 280.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 12W vuông

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 12W tròn
 • 280.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 12W tròn

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 18W vuông
 • 405.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 18W vuông

  Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 18W tròn
 • 405.000đ

 • Đèn downlight siêu mỏng LED phẳng 18W tròn

  Đèn chùm Ø720 bóng LED G4 Honsel 18050
 • 2.197.250đ

 • Đèn chùm Ø720 bóng LED G4 Honsel 18050

  Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4 Trio 6335101-06
 • 2.028.000đ

 • Đèn ốp trần Ø490 bóng LED G4 Trio 6335101-06

  Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686
 • 2.303.000đ

 • Đèn chùm cao cấp Ø650 LED Honsel 21686

  Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4 Honsel 87428
 • 2.058.550đ

 • Đèn ốp trần Ø530 bóng LED G4 Honsel 87428

  Đèn ốp trần Ø300 LED G4 Trio 6106009-06
 • 2.695.550đ

 • Đèn ốp trần Ø300 LED G4 Trio 6106009-06

  Đèn ốp trần Ø750 bóng LED G4 Honsel 89147
 • 1.946.750đ

 • Đèn ốp trần Ø750 bóng LED G4 Honsel 89147

  Đèn cây Trio 4087002-02
 • 2.611.700đ

 • Đèn cây Trio 4087002-02

  Đèn cây Massive 42218/17/13
 • 2.044.800đ

 • Đèn cây Massive 42218/17/13

  Đèn cây Trio 4026031-24
 • 2.611.700đ

 • Đèn cây Trio 4026031-24

  Đèn cây Trio 4016011-06
 • 2.944.800đ

 • Đèn cây Trio 4016011-06

  Đèn thả Massive 96522/28/31
 • 4.060.000đ

 • Đèn thả Massive 96522/28/31

  Đèn thả Massive 96522/28/30
 • 4.060.000đ

 • Đèn thả Massive 96522/28/30

  Đèn bàn Massive 36894/32/10
 • 1.092.000đ

 • Đèn bàn Massive 36894/32/10

  Đèn bàn Massive 36144/17/10
 • 958.400đ

 • Đèn bàn Massive 36144/17/10

  Đèn bàn Massive 36869/48/10
 • 998.400đ

 • Đèn bàn Massive 36869/48/10

  Đèn thả bóng LED G4-3W Massive 41746/48/10
 • 5.070.000đ

 • Đèn thả bóng LED G4-3W Massive 41746/48/10

  Đèn thả Trio 36795/30/13
 • 3.768.800đ

 • Đèn thả Trio 36795/30/13

  Đèn thả Trio 36795/31/13
 • 3.768.800đ

 • Đèn thả Trio 36795/31/13

  Tin tức mới

  Tin tức sự kiện mới nhất
  Đèn cây trong trang trí và chiếu sáng

  Đèn cây trong trang trí và chiếu sáng

  Như hầu hết các chủ nhà và nhà thiết kế đều biết, ánh sáng có thể tạo nên sự khác biệt trong cái nhìn và không khí của một gia đình. Một đèn cây tốt là một cách tuyệt vời để đa phong cách ánh sáng trong nhà của bạn, và giúp thêm một cảm giác ấm áp hơn, riêng biệt, và cảm giác sang trọng hơn của ánh sáng trong phòng. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu ánh sáng trên trần của bạn không đủ sáng.

  Đèn thả trang trí

  Đèn thả trang trí

  Đèn thả trang trí là một cách tuyệt vời để chiếu sáng bất kỳ không gian nào từ phòng bếp để làm nổi bật bàn ăn của bạn. Đèn thả là một loại đèn cố định được treo từ trần nhà, bằng một sợi dây, dây xích hoặc thanh kim loại. Chúng thường được sử dụng nhiều cái cùng lúc, và được treo theo một đường thẳng trên bàn nhà bếp và đôi khi cả trong phòng tắm. Chúng có thể cung cấp ánh sáng xung quanh hoặc theo đặc thù và có sẵn một loạt các phong cách phù hợp với sở thích cá nhân của bạn.

  Đèn tường trong phòng khách

  Đèn tường trong phòng khách

  Đèn tường là đèn chiếu sáng cố định được gắn vào tường, chứ không phải là trần nhà. Chúng có thể được trang bị ở chỗ thiếu ánh sáng, như thể, cái máy khuyếch tán ánh sáng có chụp thủy tinh để làm dịu đi ánh sáng của chúng, đèn tường thường được lắp đặt tại hoặc gần ngang tầm mắt.

  Các kiểu dáng của đèn trang trí

  Các kiểu dáng của đèn trang trí

  Mặc dù hình dạng của đèn hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng không thể tách rời khỏi ba loại phổ biến đó là kiểu cổ điển, kiểu sáng tạo và kiểu thực dụng. Đèn chùm pha lê thì tuyệt đẹp, đèn tường có hình động vật, trang trí đèn ốp trần sang trọng được mô hình hóa sau khi phong trào dùng đèn cung điện ở thế kỷ 18 phát triển.

  Đèn gắn trần phù hợp không gian nội thất

  Đèn gắn trần phù hợp không gian nội thất

  Đèn gắn trần góp phần quan trọng vào ánh sáng xung quanh hoặc tạo một phong cách nghệ thuật thông qua một loạt các phong cách và các kiểu dáng. Cho dù bạn chỉ đơn giản là muốn lướt cái nhìn vào phòng ăn của bạn hoặc thêm ánh sáng chức năng khu vực nhà bếp của bạn, một cái đèn gắn trần có thể là câu trả lời.

  Sự hình thành và phát triển của đèn chùm

  Sự hình thành và phát triển của đèn chùm

  Những đèn chùm nến đầu tiên được sử dụng bởi những người giàu có trong thời trung cổ. Chúng thường là những thanh gỗ hình chữ thập nằm ngang, với những nhánh mà nến được buộc chặt. Chúng đã được đưa lên đến độ cao thích hợp, nối vào một sợi dây thừng hoặc dây xích.

  Sử dụng đèn chiếu điểm và đèn soi tranh trong trang trí phòng khách

  Sử dụng đèn chiếu điểm và đèn soi tranh trong trang trí phòng khách

  Một sự kết hợp khéo léo của đèn pha chiếu điểm và đèn soi tranh tạo sự chú ý vào tác phẩm nghệ thuật của phòng khách này và ngoại thất cổ điển.

  Đèn trang trí chiếu sáng nhà bếp

  Đèn trang trí chiếu sáng nhà bếp

  Các đồ đạc nhà bếp được lựa chọn thường không thấm nước, chống khói, và dễ dàng để làm sạch. Đèn khu vực này thường được đặt ở vị trí đèn trần giúp chống loạn thị, đèn có thể được bảo vệ bằng các chóa (chao, chụp) đèn trong suốt hoặc nhựa trong suốt, có mặt nạ để bảo vệ nóc nhà, giảm thiểu bụi, dầu.

  Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần cuối)

  Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần cuối)

  Xác định xem dây cáp điện sẽ cần phải được chạy dưới vỉa hè, đường lái xe vào, hàng hiên, v.v.. Lắp đặt ống dẫn theo các yếu tố để bảo vệ cáp. Tốt nhất là thuê một chuyên gia để lắp đặt các ống dẫn. Tham khảo ý kiến ​​một thợ điện có bằng cấp lắp đặt một GFI ngoài trời và/hoặc dây một mạch bổ sung và công tắc chuyển sang điện hệ thống chiếu sáng.

  Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 4)

  Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 4)

  1. Hãy tham khảo một mẫu đồ án thiết kế cảnh quan hoặc cách xử trí và phác thảo một kế hoạch quy mô trên biểu đồ. Bao gồm nhà ở, công trình kiến trúc khác, lối xe vào nhà, lối đi bộ, bậc thang, cây lớn, vườn hoa, cây mẫu, v.v.. như minh họa dưới đây.

  Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 3)

  Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 3)

  Số lượng và loại ánh sáng sẽ phụ thuộc vào chức năng và đặc điểm của phong cảnh và mong muốn của chủ nhà. Một loạt các loại đèn ngoại thất có thể được sử dụng trong cảnh quan ngoài trời bao gồm lối đi/ánh sáng an toàn, ánh sáng an ninh, góc cửa, bãi cỏ, ánh sáng hướng lên, ánh sáng hướng xuống, và nhiều hơn nữa.

  Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 2)

  Thiết kế và lắp đặt đèn trang trí ngoại thất (Phần 2)

  Thiết bị chiếu sáng được lựa chọn dựa trên cảnh quan, ngôi nhà, ngân sách, và sở thích của người sử dụng Nguồn điện sử dụng Kích thước chính xác của dây dựa trên số lượng đèn được đặt và công suất máy biến thế Máy biến thế đủ công suất được lựa chọn dựa trên số lượng đèn được đặt và các tính năng như điều khiển trong nhà hoặc điều khiển quang điện Chiều dài của ống dẫn chạy dây dưới vỉa hè hoặc đường lái xe

  Bạn đang xem: Trang chủ
  TOP