• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Áp Trần LED Hiện Đại

 • Đèn ốp trần LED 2 màu Ø700mm PH217-MO927
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500-Ø600mm PH217-MO929
 • Đèn ốp trần LED (1 hoặc 3 chế độ màu) Ø800 hoặc Ø1000mm PH217-MO930
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø550mm VRXH-KD8021
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-L1802
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-L1803
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-L1805
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø700mm AER8-AL1813/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 8 cánh Ø800mm AER8-AL1813/8
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm AER8-AL1804/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 8 cánh Ø700mm AER8-AL1804/8
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø500mm AER8-AL1830/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 7 cánh Ø600mm AER8-AL1830/7
 • Đèn áp trần LED 3 màu, tăng giảm ánh sáng 15 cánh Ø920mm VR8-L1523/10+5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø670mm VR8-HR1237/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø700mm VR8-L1273/6+3
 • Đèn áp trần LED 3 màu, tăng giảm ánh sáng Ø920mm VR8-L1273/6+6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu, remote tăng giảm ánh sáng Ø920mm VR8-L1801/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VR8-L1805
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT8250
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT8246/500
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT8246/800
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT8209
 • Đèn ốp trần 12 cánh LED 3 chế độ màu Ø800mm VRXH-1255/8+4