• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Áp Trần LED Hiện Đại

 • Đèn áp trần trang trí Ø600mm TK217-TS18316/5
 • Đèn áp trần trang trí Ø500mm TK217-TS18317/5
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L500xW500mm PH8-MO908
 • Đèn ốp trần LED 2 màu Ø600mm PH8-MO912
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm PH8-MO913
 • Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L680xW680mm PH8-MO904
 • Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø850mm PH8-MO916
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L600xW400mm PH8-MO917
 • Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L1000xW780mm PH8-MO901
 • Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L750xW600mm PH8-MO900
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L630xW430mm PH8-MO940
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L650xW370mm PH8-MO941
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L800xW500mm PH8-MO942
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH8-MO945
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø600mm PH8-MO947
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH8-MO944
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø550mm PH8-MO959
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng L900xW700xH90mm PH8-MO960
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L620xW480xH180mm PH8-MO961
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm PH8-MO962
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø500mm RS217-51013/3+3
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø600mm RS217-51013/7+3
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø700mm RS217-51013/8+4
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø600mm RS217-80001/6+3