• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : 0909 266 116 (MIỀN NAM) - 0982 358 884 (MIỀN BẮC)
 • Đèn Bánh Tiêu LED

 • Đèn áp trần LED SMD 3 chế độ ánh sáng Ø350 AN 4161A
 • Đèn áp trần LED SMD 3 chế độ ánh sáng Ø400 AN 4161B
 • Đèn áp trần LED SMD 3 chế độ ánh sáng Ø500 AN 4161C
 • Đèn áp trần LED SMD 3 chế độ ánh sáng Ø350 AN 4162A
 • Đèn áp trần LED SMD 3 chế độ ánh sáng Ø400 AN 4162B
 • Đèn áp trần LED SMD 3 chế độ ánh sáng Ø500 AN 4162C
 • Đèn áp trần LED tròn Ø340-12W AN 3575A
 • Đèn áp trần LED tròn Ø390-18W AN216-3575B
 • Đèn áp trần LED tròn Ø490-24W AN216-3575C
 • Đèn áp trần LED tròn Ø340-12W AN216-3576A
 • Đèn áp trần LED tròn Ø390-18W AN216-3576B
 • Đèn áp trần LED tròn Ø490-24W AN216-3576C
 • Đèn áp trần LED tròn Ø320-12W AN216-3577A
 • Đèn áp trần LED tròn Ø380-18W AN216-3577C
 • Đèn áp trần LED tròn Ø330-12W AN216-3578
 • Đèn áp trần LED tròn Ø330-12W AN216-3579
 • Đèn áp trần LED tròn Ø330-12W AN216-3580
 • Đèn áp trần LED tròn Ø330-12W AN216-3581
 • Đèn áp trần LED tròn Ø290-12W AN 3595
 • Đèn áp trần LED tròn Ø350-18W AN 3592
 • Đèn áp trần LED tròn Ø290-12W AN 3594
 • Đèn áp trần LED tròn Ø350-18W AN 3593
 • Đèn áp trần LED tròn Ø290-12W AN 3597
 • Đèn áp trần LED tròn Ø350-18W AN 3596