• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Bánh Tiêu - LED

 • Đèn áp trần LED 12W 3 chế độ ánh sáng Ø350mm DH217-OT6538A
 • Đèn áp trần LED 18W 3 chế độ ánh sáng Ø420mm DH217-OT6538B
 • Đèn áp trần LED 24W 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DH217-OT6538C
 • Đèn áp trần LED 12W 3 chế độ ánh sáng Ø320mm DH217-OT6186A
 • Đèn áp trần LED 18W 3 chế độ ánh sáng Ø420mm DH217-OT6186B
 • Đèn áp trần LED 24W 3 chế độ ánh sáng Ø520mm DH217-OT6186C
 • Đèn áp trần LED 12W 3 chế độ ánh sáng Ø350mm DH217-OT4161A
 • Đèn áp trần LED 18W 3 chế độ ánh sáng Ø400mm DH217-OT4161B
 • Đèn áp trần LED 24W 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DH217-OT4161C
 • Đèn áp trần LED 12W 3 chế độ ánh sáng Ø350mm DH217-OT4162A
 • Đèn áp trần LED 18W 3 chế độ ánh sáng Ø400mm DH217-OT4162B
 • Đèn áp trần LED 24W 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DH217-OT4162C
 • Đèn áp trần LED Ø350mm DR217-M901A
 • Đèn áp trần LED Ø450mm DR217-M901B
 • Đèn áp trần LED Ø350mm DR217-M902A
 • Đèn áp trần LED Ø450mm DR217-M902B
 • Đèn áp trần LED Ø350mm DR217-M903A
 • Đèn áp trần LED Ø450mm DR217-M903B
 • Đèn áp trần LED Ø350mm DR217-M904A
 • Đèn áp trần LED Ø450mm DR217-M904B
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø310mm DR217-M074A
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø380mm DR217-M074B
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DR217-M074C
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø350mm DR217-M106A