• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HOTLINE + ZALO:
  0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM
  0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC
 • Đèn Bánh Tiêu - LED

 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø310mm DR217-M074A
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø380mm DR217-M074B
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DR217-M074C
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø350mm DR217-M106A
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø400mm DR217-M106B
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DR217-M106C
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø350mm DR217-M096A
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø400mm DR217-M096B
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DR217-M096C
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø350mm DR217-M094A
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø400mm DR217-M094B
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DR217-M094C
 • Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø295 Massive 70963/01/84
 • Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø310 Massive 70418/01/32
 • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø260 Trio 6163011-00
 • Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø317 Massive 30141/06/10
 • Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø300 Massive 32928/30/10
 • Đèn ốp trần Trio Leuchten - Đức Ø320 Trio 6006001-07
 • Đèn ốp trần Châu Âu (Bỉ) Ø180 Massive 30014/17/10
 • Đèn mâm LED siêu sáng Ø300 12W-18W HP OTL 001
 • Đèn mâm LED siêu sáng Ø300 12W-18W HP OTL 002
 • Đèn mâm LED siêu sáng Ø300 12W-18W HP OTL 004
 • Đèn mâm LED siêu sáng Ø300 12W-18W HP OTL 005
 • Đèn áp trần bánh tiêu Ø320 DR217-M010