• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Kiểu Ý - Kiểu Hiện Đại

 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
 • Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý PH217-THCN190
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL51036M
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø800mm HP217-TCL51036L
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø450mm HP217-TCL61060S
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mm HP217-TCL61060M
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø500mm HP217-TCL21066S
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL21066M
 • Đèn chùm LED trang trí 7 nhánh Ø500mm RS217-51035/7
 • Đèn chùm LED trang trí 9 nhánh Ø750mm RS217-51035/9
 • Đèn chùm LED trang trí Ø600mm RS217-70242
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø550mm PH217-TH859
 • Đèn chùm LED3 chế độ màu Ø550mm PH217-TH861
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø600mm PH217-TH862
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø800mm PH217-TH858
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø800mm PH217-TH863
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø550mm PH217-TH868
 • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH217-TH866
 • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH217-TH869
 • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH217-TH872
 • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH217-TH873