• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Kiểu Ý - Kiểu Hiện Đại

 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý thân vàng hoặc đen PH217-THCN190
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 33 bóng LED Ø800mm VA8-T1043/33
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 16 bóng LED L900mm VA8-T1046/16
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng Ø1000mm VA8-T885/9
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 12 bóng Ø1100mm VA8-T885/12
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng Ø1000mm VA8-T886/9
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 6 bóng VRXH-TT13/6
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 6 bóng VRXH-TT49/6
 • Đèn chùm LED trang trí Ø600mm PH217-TH864B-18
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 5 bóng thân vàng hoặc đen L1000mm PH217-THCN172
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 5 bóng cao cấp L1800mm TL6-XCB8085/5
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 6 bóng cao cấp L1800mm TL6-XCB8085/6
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 7 bóng L1100mm PH217-THCN200
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 7 bóng cao cấp L2000mm TL6-XCB8085/7
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 8 bóng L1300mm PH217-THCN189
 • Đèn thả kiểu Ý 8 bóng cao cấp L2100xH840mm TL6-XCB8085/8
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng L1400mm PH217-THCN188
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng W600xH1800mm PH217-THCN187
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 6 bóng L1200mm PH217-THCN192
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng L1500mm PH217-THCN205
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng L1300xW800mm PH217-THCN202
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng L1300xW800mm PH217-THCN202B-18
 • Đèn chùm đơn trang trí Ø1000mm PH217-THCN10-18
 • Đèn chùm trang trí Ø700mm PH217-THCN44