• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Kiểu Ý - Kiểu Hiện Đại

 • Đèn chùm LED 6 tay trang trí Ø700mm VA8-C2801/6
 • Đèn chùm LED 8 tay trang trí Ø750mm VA8-C2802/8
 • Đèn chùm LED 8 tay trang trí Ø750mm VA8-C2829/8
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng W800xH900mm PH8-THCN108-18
 • Đèn chùm LED trang trí cao cấp 6 tay Ø700mm AER8-CTL8029/6
 • Đèn chùm LED trang trí cao cấp 8 tay Ø840mm AER8-CTL8029/8
 • Đèn chùm LED trang trí cao cấp 12 tay Ø880mm AER8-CTL8029/8+4
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 6 tay Ø690mm AER8-CTL8125/6
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 8 tay Ø950mm AER8-CTL8125/8
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 6 tay Ø680mm AER8-CTL8162/6
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 8 tay Ø830mm AER8-CTL8162/8
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 12 tay Ø880mm AER8-CTL8162/8+4
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 6 tay Ø690mm AER8-CTL8122/6
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø800mm AER8-CTL1820/8
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 6 tay Ø720mm AER8-CTL8130/6
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 20 tay Ø920mm AER8-CTL8130/8+8+4
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø600mm AER8-CTL1818/6
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø800mm AER8-CTL1818/8
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø680mm AER8-CL8086
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm AER8-CL8083
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu 12 tay Ø780mm AER8-CL88039/12
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu 16 tay Ø900mm AER8-CL88039/16
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 15 tay Ø740mm AER8-CTL8132/15
 • Đèn chùm LED ánh sáng vàng 20 tay Ø900mm AER8-CTL8132/20