• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : 0909 266 116 (MIỀN NAM) - 0982 358 884 (MIỀN BẮC)
 • Đèn Chùm Kiểu Ý - Kiểu Hiện Đại

 • Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø650mm HP217-CY8128/6
 • Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø730mm HP217-CY8128/6+6
 • Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø900mm HP217-CY8128/8+8
 • Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø800mm MS03-8262/10
 • Đèn chùm LED hiện đại Ø700mm MS08-2055/8+8
 • Đèn chùm LED hiện đại Ø800mm MS08-8037/10+10
 • Đèn thả LED hiện đại Ø600mm MS10-61049/M
 • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø780mm HP217-CY8136/6+6
 • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø820mm HP217-CY8136/8+8
 • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng HP217-CY8156/6
 • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø670mm HP217-CY8166/6+6
 • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø950mm HP217-CY8166/10+10
 • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø670mm HP217-CY6111/8+4
 • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø900mm HP217-CY6111/10+5+5
 • Đèn chùm LED kiểu Ý 3 chế độ ánh sáng Ø700mm HP217-CY8080TÍM
 • Đèn chùm LED kiểu Ý 3 chế độ ánh sáng Ø700mm HP217-CY8080VÀNG
 • Đèn chùm LED kiểu Ý Ø600mm HP217-CYP13/6
 • Đèn chùm LED kiểu Ý Ø600mm HP217-CYP04/6
 • Đèn chùm LED 3 màu tăng giảm ánh sáng Ø710mm AER217-TCHL66015/6
 • Đèn chùm LED 3 màu tăng giảm ánh sáng Ø810mm AER217-TCHL66015/8
 • Đèn chùm LED 3 màu tăng giảm ánh sáng Ø1000mm AER217-TCHL66015/10+5
 • Đèn chùm LED 3 màu tăng giảm ánh sáng Ø700mm AER217-TCHL66012/6
 • Đèn chùm LED 3 màu tăng giảm ánh sáng Ø750mm AER217-TCHL66012/8