• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Nghệ Thuật

 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý thân xi vàng PH217-THCN190
 • Đèn chùm thân xi vàng 8 bóng Ø700mm PH218-TH844A-18
 • Đèn chùm thân xi vàng bóng 15 bóng Ø580mm PH218-TH841
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø580mm EC8-C7357/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 12 bóng Ø680mm EC8-C7358/12
 • Đèn chùm nghệ thuật 6 bóng Ø650mm EC8-C7359/6
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø850mm EC8-C7360/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 9 bóng Ø600mm EC8-C7361/8+1
 • Đèn chùm nghệ thuật 2 tầng 28 bóng Ø830mm EC8-C7363/16+12
 • Đèn chùm nghệ thuật 3 tầng 36 bóng Ø1050mm EC8-C7364/16+12+8
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 4 bóng Ø550mm EC8-C7365/4
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 6 bóng Ø650mm EC8-C7366/6
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 8 bóng Ø800mm EC8-C7367/8
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 2 tầng 12 bóng Ø800mm EC8-C7368/8+4
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 2 tầng 18 bóng Ø950mm EC8-C7369/12+6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø600mm PH217-TH859B-18
 • Đèn chùm xi vàng 12 bóng trang trí Ø650mm PH217-THCN212-18
 • Đèn chùm trang trí L500mm PH217-THCN101B-18
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø550mm PH217-THCN43-18
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng TK217-TS18332/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng TK217-TS18332/8
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng TK217-TS18332/10
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng L900xW600mm TK217-TS18312/5
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng TK217-TS18312/6