• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HOTLINE + ZALO:
  0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM
  0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC
 • Đèn Chùm Nghệ Thuật

 • Đèn chùm trang trí 16 bóng Ø720mm HP8-CY8001/16
 • Đèn chùm trang trí 24 bóng Ø1000mm HP8-CY8001/24
 • Đèn chùm trang trí 24 bóng Ø900mm HP8-CY8016/24
 • Đèn chùm trang trí 36 bóng Ø1100mm HP8-CY8001/36
 • Đèn chùm LED trang trí Ø700mm HP8-CY8080TIM
 • Đèn chùm LED trang trí Ø700mm HP8-CY8080VANG
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø540mm DR8-B020/6
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng Ø700mm DR8-B013
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø900mm DR8-B017/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 7 bóng trang trí Ø800mm DR8-B015
 • Đèn chùm trang trí 7 bóng Ø550mm HP8-TNT1107/7
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø700mm HP8-TNT1028/10
 • Đèn chùm trang trí 14 bóng L1100xW550mm HP8-TNT1028/14
 • Đèn chùm trang trí 16 bóng Ø720mm HP8-TL78H/16
 • Đèn chùm trang trí 20 bóng Ø720mm HP8-TL78H/20
 • Đèn chùm trang trí 26 bóng Ø850mm HP8-TL78H/26
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø550mm HP8-TNT1103/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø650mm HP8-TNT1103/8
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø750mm HP8-TL40H/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø750mm HP8-TL40H/8
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø750mm HP8-TL128H/8
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø650mm PH8-THCN107A-18
 • Đèn chùm trang trí 27 bóng Ø650mm PH8-THCN133A-18
 • Đèn chùm trang trí 36 bóng Ø800mm PH8-THCN133B-18