• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : 0909 266 116 (MIỀN NAM) - 0982 358 884 (MIỀN BẮC)
 • Đèn Chùm Nghệ Thuật

 • Đèn chùm LED hiện đại Ø850mm PH217-TH851
 • Đèn chùm LED hiện đại Ø1066mm PH217-TH851B
 • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø500mm RG6-80035S
 • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø720mm RG6-80035M
 • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø980mm RG6-80035L
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý Ø950mm TL6-86-JH100-10P
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý Ø1020mm RG15-JH200/12P
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý Ø1500mm TL6-86-JH120-15P
 • Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16
 • Đèn chùm LED hiện đại Ø600 - Ø720mm MS11-79227
 • Đèn chùm nghệ thuật TK01-TS71037 - Có 2 loại 9 bóng và 16 bóng
 • Đèn chùm nghệ thuật TK01-TS3126 - Có 2 loại 12 bóng và 18 bóng
 • Đèn chùm trang trí Ø520mm AER217-TTC11622/3
 • Đèn chùm trang trí Ø650mm AER217-TTC11622/5
 • Đèn chùm trang trí Ø800mm TK217-CG8259/6
 • Đèn chùm trang trí Ø600mm TK217-CH3049/6
 • Đèn chùm trang trí Ø600mm TK217-CH3050/6
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
 • Đèn thả LED hiện đại Ø450mm MS11-3182/12
 • Đèn chùm LED hiện đại hình nấm Ø500mm MS04-D50068/12DQ
 • Đèn chùm nghệ thuật TK01-TS71036/16