• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Nghệ Thuật

 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý thân vàng hoặc đen PH217-THCN190
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1000xH2580mm TL6-87-XCB8085/13
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø600mm PH217-TH859B-18
 • Đèn chùm xi vàng 12 bóng trang trí Ø650mm PH217-THCN212-18
 • Đèn chùm trang trí L500mm PH217-THCN101B-18
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø550mm PH217-THCN43-18
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng TK217-TS18332/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng TK217-TS18332/8
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng TK217-TS18332/10
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng L900xW600mm TK217-TS18312/5
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng TK217-TS18312/6
 • Đèn chùm trang trí 9 bóng L1030mm TK217-TS18312/9
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø930mm RS217-1469/6
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø700mm RS217-1423/12
 • Đèn chùm trang trí 9 bóng Ø300mm RS217-1425/9
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø450mm RS217-1456
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø650mm RS217-1458/700
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø800mm RS217-1458/800
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH217-THCN101A
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø930mm PH217-THCN104
 • Đèn chùm trang trí 4 bóng Ø380mm PH217-THCN121
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng L830mm PH217-THCN122
 • Đèn chùm trang trí PH217-THCN165
 • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH217-THCN182