• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Nghệ Thuật

 • Đèn chùm LED hiện đại Ø800mm PH217-TH849
 • Đèn chùm LED hiện đại Ø1050mm PH217-TH851
 • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø500mm RG6-80035S
 • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø720mm RG6-80035M
 • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø980mm RG6-80035L
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P
 • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15P
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
 • Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1000xH2580mm TL6-87-XCB8085/13
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø930mm RS217-1469/6
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø700mm RS217-1423/12
 • Đèn chùm trang trí 9 bóng Ø300mm RS217-1425/9
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø450mm RS217-1456
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø650mm RS217-1458/700
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø800mm RS217-1458/800
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH218-THCN101A
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH218-THCN101B
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø930mm PH218-THCN104
 • Đèn chùm trang trí 21 bóng L1800mm PH218-THCN103