• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Nghệ Thuật

 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
 • Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý PH217-THCN190
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1000xH2580mm TL6-87-XCB8085/13
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø930mm RS217-1469/6
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø700mm RS217-1423/12
 • Đèn chùm trang trí 9 bóng Ø300mm RS217-1425/9
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø450mm RS217-1456
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø650mm RS217-1458/700
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø800mm RS217-1458/800
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH217-THCN101A
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH217-THCN101B
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø930mm PH217-THCN104
 • Đèn chùm trang trí 4 bóng Ø380mm PH217-THCN121
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng Ø450mm PH217-THCN120
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng L830mm PH217-THCN122
 • Đèn chùm trang trí PH217-THCN165
 • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH217-THCN182
 • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH217-THCN184
 • Đèn chùm trang trí Ø650mm PH217-THCN185
 • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH217-THCN183
 • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH217-THCN186