• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : 0909 266 116 (MIỀN NAM) - 0982 358 884 (MIỀN BẮC)
 • Đèn Chùm Pha Lê

 • Đèn chùm pha lê LED Ø800mm HP217-CFL7006
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 VG2-6001
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1500mm JN216-002-CFL055
 • Đèn chùm pha lê LED Ø800mm HP217-CFL1971
 • Đèn chùm pha lê LED Ø550mm HP217-CFL8811
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200mm RS216-001-5754
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200mm RS216-002-7178
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø600mm RS216-004-1925
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø620mm RS216-004-8111
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-005-33175
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-005-33184
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-007-7084
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-007-7112
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-007-001
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø400mm RS216-008-7107
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-008-005
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø450mm RS216-012-36527
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-012-33176
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø800mm RS216-016-8904
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø800mm RS216-016-8905
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø450mm RS216-018-95106/450
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø650mm RS216-018-95106/650
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø600mm RS216-019-9201/600
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø800mm RS216-019-9201/800