• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Pha Lê Nến

 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 6 tay Ø650mm AER8-CN2177/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 8 tay Ø900mm AER8-CN2177/8
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 12 tay Ø1000mm AER8-CN2177/8+4
 • Đèn chùm pha lê nến 6 tay Ø650mm AER8-CN2211/6
 • Đèn chùm pha lê nến 8 tay Ø800mm AER8-CN2211/8
 • Đèn chùm pha lê nến 15 tay Ø1000mm AER8-CN2211/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến 6 tay Ø650mm AER8-CN2210/6
 • Đèn chùm pha lê nến 8 tay Ø800mm AER8-CN2210/8
 • Đèn chùm pha lê nến 15 tay Ø1000mm AER8-CN2210/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 6 tay Ø680mm AER8-C76025/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 8 tay Ø830mm AER8-C76025/8
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 15 tay Ø1050mm AER8-C76025/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 6 tay Ø620mm AER8-CN8180/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 8 tay Ø720mm AER8-CN8180/8
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 15 tay Ø980mm AER8-CN8180/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến 6 tay Ø620mm AER8-CNJBY/6
 • Đèn chùm pha lê nến 8 tay Ø720mm AER8-CNJBY/8
 • Đèn chùm pha lê nến 15 tay Ø980mm AER8-CNJBY/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 6 tay Ø600mm AER8-CN6809/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 8 tay Ø730mm AER8-CN6809/8
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp 15 tay Ø940mm AER8-CN6809/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến 6 tay Ø680mm AER8-CNXLH/6
 • Đèn chùm pha lê nến 8 tay Ø850mm AER8-CNXLH/8
 • Đèn chùm pha lê nến 15 tay Ø1050mm AER8-CNXLH/10+5