• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : 0909 266 116 (MIỀN NAM) - 0982 358 884 (MIỀN BẮC)
 • Đèn Chùm Pha Lê Nến

 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm AER217-TCC59031/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm AER217-TCC59031/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø960mm AER217-TCC59031/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLK1-35/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLK1-36/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø680mm AER217-TCN-HYDL/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm AER217-TCN-HYDL/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø1050mm AER217-TCN-HYDL/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến Ø680mm AER217-TCN6837/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm AER217-TCN6837/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø1050mm AER217-TCN6837/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến Ø680mm AER217-TCN-YKS/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm AER217-TCN-YKS/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø1050mm AER217-TCN-YKS/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến Ø630mm AER217-TCN7848/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø730mm AER217-TCN7848/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm AER217-TCN7848/8+4
 • Đèn chùm pha lê nến Ø660mm AER217-TCN7870/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø770mm AER217-TCN7870/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø930mm AER217-TCN7870/10+5
 • Đèn chùm pha lê nến Ø680mm AER217-TC6823/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm AER217-TC6823/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm AER217-TC6823/10+5