• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HOTLINE + ZALO:
  0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM
  0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC
 • Đèn Chùm Pha Lê Nến

 • Đèn chùm pha lê nến 8 tay Ø830mm DR8-C021/8A
 • Đèn chùm pha lê nến 12 tay Ø900mm DR8-C021/12A
 • Đèn chùm pha lê nến 8 tay Ø830mm DR8-C021/8B
 • Đèn chùm pha lê nến 12 tay Ø900mm DR8-C021/12B
 • Đèn chùm pha lê nến 8 tay Ø800mm DR8-C6001/8B
 • Đèn chùm pha lê nến 15 tay Ø950mm DR8-C6001/15B
 • Đèn chùm nến cao cấp 8 tay Ø800mm DR8-C001/8
 • Đèn chùm nến cao cấp 12 tay Ø800mm DR8-C001/12
 • Đèn chùm nến chao đá 8 tay Ø800mm DR8-C88002/8
 • Đèn chùm nến chao đá 18 tay Ø1100mm DR8-C88002/18
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá 8 tay Ø800mm DR8-C9921/8
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá 15 tay Ø1000mm DR8-C9921/15
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá 24 tay Ø1150mm DR8-C9921/24
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá 8 tay Ø800mm DR8-C9922/8
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá 15 tay Ø1000mm DR8-C9922/15
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá 24 tay Ø1150mm DR8-C9922/24
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá 10 tay L1200xW700mm DR8-C88008/10
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá 15 tay Ø1000mm DR8-C88008/15
 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Nến 24 Tay Ø1200mm DR8-C025/24
 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Nến 30 Tay Ø1400mm DR8-C025/30
 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Nến 30 Tay Ø1100mm DR8-C023/30
 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Nến 24 Tay Ø1050mm DR8-C022/24
 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Nến 24 Tay Ø1200mm DR8-C024/24
 • Đèn Chùm Nến Cao Cấp 36 Tay Ø1200mm DR8-C026/36