• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Pha Lê Nến

 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá vàng Ø1500mm DH217-C6331/5+15+10+5
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø720mm DH217-C6038/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø840mm DH217-C6037/8
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1050mm DH217-C6034/15
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1100mm DH217-C6034A/18
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1600mm DH217-C6033/15+10+5
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá vàng Ø650mm DH217-C6043/6
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá vàng Ø850mm DH217-C6042/8
 • Đèn chùm pha lê nến chao đá vàng Ø1050mm DH217-C6039/15
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø830mm DH217-C6047/8
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1000mm DH217-C6044/15
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø800mm DH217-C6052/8
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1000mm DH217-C6049/15
 • Đèn chùm nến tay pha lê khối LED SMD Ø720mm DH217-C6332/6
 • Đèn chùm nến tay pha lê khối LED SMD Ø1100mm DH217-C6333/15
 • Đèn chùm nến cao cấp Ø800mm DH217-C6334/8
 • Đèn chùm nến cao cấp Ø1000mm DH217-C6336/15
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø650mm DH217-C6062/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø950mm DH217-C6058/15
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø650mm DH217-C6337/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1000mm DH217-C6339/12
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø650mm DH217-C6067/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø850mm DH217-C6066/8