ĐÈN CHÙM

 • Đèn chùm Đức Ø720 Honsel 18050 - Đã bao gồm bóng LED
 • Đèn thả LED hiện đại Ø450mm MS11-3182/12
 • Đèn chùm LED hiện đại Ø800mm MS08-8037/10+10
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1500mm JN216-002-CFL055
 • Đèn chùm pha lê Ø800mm HP216-005-7006
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 VG2-6001
 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLK1-35/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLK1-36/12
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1100 DN004-71293/10+5
 • Đèn chùm đồng chao đá vàng Ø1300 DN055-8013/10+5
 • Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø1200mm JN216-029-CCA044
 • Đèn chùm LED nghệ thuật hiện đại Ø750mm MS26-P103012A-GDT
 • Đèn thả LED hiện đại Ø800mm MS03-28062/10
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø800mm MS03-8262/10
 • Đèn chùm LED hiện đại Ø700mm MS08-2055/8+8
 • Đèn thả LED hiện đại Ø650mm MS10-MD2630M
 • Đèn thả LED hiện đại Ø600mm MS10-61049/M
 • Đèn chùm LED hiện đại Ø600 - Ø720mm MS11-79227
 • Đèn chùm nghệ thuật TK01-TS71037 - Có 2 loại 9 bóng và 16 bóng
 • Đèn chùm nghệ thuật TK01-TS3126 - Có 2 loại 12 bóng và 18 bóng
 • Đèn chùm kiểu Ý Ø650mm VR3 8133/6+3
 • Đèn chùm kiểu Ý Ø810mm VR3 8071/12
 • Đèn chùm kiểu Ý Ø850mm VR3 8183/6+6