• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN CHUYÊN DỤNG

 • Đèn âm cầu thang LED 1W trắng HP217-ACT02T
 • Đèn âm cầu thang LED 1W vàng HP217-ACT02V
 • Đèn âm cầu thang LED 1W xanh dương HP217-ACT02XD
 • Đèn âm cầu thang LED 3W trắng HP217-ACT01T
 • Đèn âm cầu thang LED 3W vàng HP217-ACT01V
 • Đèn âm cầu thang LED 3W hồng HP217-ACT01H
 • Đèn pha LED 50W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAD50LED
 • Đèn pha LED 100W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAD100LED
 • Đèn pha LED 200W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAD200LED
 • Đèn pha LED 300W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAD300LED
 • Đèn pha LED 400W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAD400LED
 • Đèn pha LED 500W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAD500LED
 • Đèn pha LED 600W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAD600LED
 • Đèn pha LED 10W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAT10LED
 • Đèn pha LED 20W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAT20LED
 • Đèn pha LED 30W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAT30LED
 • Đèn pha LED 50W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAT50LED
 • Đèn pha LED 100W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAT100LED
 • Đèn pha LED 150W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAT150LED
 • Đèn pha LED 200W - IP66 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FAT200LED
 • Đèn pha LED 10W - IP65 - ánh sáng trắng/vàng/XD/XL/đỏ/đổi màu HP217-FALED10W
 • Đèn pha LED 20W - IP65 - ánh sáng trắng/vàng/XD/XL/đỏ/đổi màu HP217-FALED20W
 • Đèn pha LED 30W - IP65 - ánh sáng trắng/vàng/XD/XL/đỏ/đổi màu HP217-FALED30W
 • Đèn pha LED 50W - IP65 - ánh sáng trắng/vàng HP217-FALED50W