• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Ốp Trần LED Ban Công

 • Đèn mâm tròn LED (trắng - vàng) Ø120mm 12W HP8-OT222/12W
 • Đèn mâm tròn LED (trắng - vàng) Ø180mm 18W HP8-OT223/18W
 • Đèn mâm tròn LED (trắng - vàng) Ø220mm 24W HP8-OT224/24W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø170mm 12W HP8-LGT12W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø225mm 18W HP8-LGT18W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø310mm 24W HP8-LGT24W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø170mm 12W HP8-LGĐ12W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø225mm 18W HP8-LGĐ18W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø310mm 24W HP8-LGĐ24W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø170mm 12W HP8-LGG12W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø225mm 18W HP8-LGG18W
 • Đèn mâm LED 3 chế độ màu Ø310mm 24W HP8-LGG24W
 • Đèn mâm tròn LED phẳng 3 chế độ màu Ø170mm 12W HP8-MPGT12W
 • Đèn mâm tròn LED phẳng 3 chế độ màu Ø230mm 18W HP8-MPGT18W
 • Đèn mâm tròn LED phẳng 3 chế độ màu Ø300mm 24W HP8-MPGT24W
 • Đèn mâm vuông LED phẳng 3 chế độ màu Ø170mm 12W HP8-MPGV12W
 • Đèn mâm vuông LED phẳng 3 chế độ màu Ø230mm 18W HP8-MPGV18W
 • Đèn mâm vuông LED phẳng 3 chế độ màu Ø300mm 24W HP8-MPGV24W
 • Đèn mâm tròn LED phẳng 3 chế độ màu Ø170mm 12W HP8-MPDT12W
 • Đèn mâm tròn LED phẳng 3 chế độ màu Ø230mm 18W HP8-MPDT18W
 • Đèn mâm tròn LED phẳng 3 chế độ màu Ø300mm 24W HP8-MPDT24W
 • Đèn mâm vuông LED phẳng 3 chế độ màu Ø170mm 12W HP8-MPDV12W
 • Đèn mâm vuông LED phẳng 3 chế độ màu Ø230mm 18W HP8-MPDV18W
 • Đèn mâm vuông LED phẳng 3 chế độ màu Ø300mm 24W HP8-MPDV24W
 • 12
  1