• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : 0909 266 116 (MIỀN NAM) - 0982 358 884 (MIỀN BẮC)
 • ĐÈN ỐP TRẦN

 • Đèn ốp trần Đức Ø490 Trio 6335101-06 - Đã bao gồm bóng LED
 • Đèn mâm pha lê LED chữ nhật L1100 x W750mm DR217-C8905B
 • Đèn mâm pha lê LED Ø600mm DR217-C1035A
 • Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML011/4+1
 • Đèn mâm áp trần chữ nhật LED 3 chế độ ánh sáng HP217-ML011/6+1
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø800mm MS03-8262/10
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø600mm MS05-MX2807/5
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø800mm MS05-MX2807/8
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø800mm MS06-MX2617/10
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø800mm MS07-MX2617/8A
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø800mm MS07-MX2618/13
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø800mm MS09-8088/800
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø500mm RS217-51013/3+3
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø600mm RS217-51013/7+3
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø700mm RS217-51013/8+4
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø600mm RS217-80001/6+3
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø700mm RS217-80001/8+4
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L500xW450mm AER217-TAL2178/20+25+30
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L600xW400mm AER217-TAL2178/15+25
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L720xW520mm AER217-TAL2178/20+30
 • Đèn áp trần LED trang trí L600xW420mm AER217-TAL2176/4
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm AER217-TAL2186/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø750mm AER217-TAL2186/8-750
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø1100mm AER217-TAL2186/8