• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Nghệ Thuật

 • Đèn thả LED trang trí L740mm HP8-CY8156/6
 • Đèn thả nghệ thuật 3 bóng trang trí Ø850mm DR8-B024/3
 • Đèn thả nghệ thuật 6 bóng trang trí Ø1000mm DR8-B024/6
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L500xW390mm DR8-B011
 • Đèn thả trang trí L600xH800mm HP8-TQ1007/3
 • Đèn thả trang trí Ø480mm HP8-TQ2087/1
 • Đèn thả trang trí L1020xH400mm HP8-TQ2087/4
 • Đèn thả LED trang trí 10 bóng Ø600mm HP8-TNT1088/10
 • Đèn thả LED trang trí 16 bóng L850xW300mm HP8-TNT1094/16
 • Đèn thả đơn xi vàng bóng Ø350mm PH8-THCN40
 • Đèn thả xi vàng bóng Ø200 hoặc Ø300mm PH8-THCN41
 • Đèn thả xi vàng bóng Ø200x(H400mm hoặc H500mm) PH8-THCN42A-18
 • Đèn thả thân xi vàng Ø670mm PH8-TH806A-18
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø600mm PH8-TH839B-18/600
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm PH8-TH839B-18/800
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L1000xW300mm PH8-TH840B-18
 • Đèn thả nghệ thuật hình tổ chim thân xi bóng Ø560mm PH8-TH884
 • Đèn thả nghệ thuật hình tổ chim thân xi bóng L900xW450mm PH8-TH885
 • Đèn thả nghệ thuật hình tổ chim thân xi bóng L1200xW300mm PH8-TH886
 • Đèn thả nghệ thuật hình tổ chim thân xi bóng L1350xW360mm PH8-TH887
 • Đèn thả trang trí Ø370mm AER8-TC5016/1
 • Đèn thả trang trí Ø460mm AER8-TC11339/4
 • Đèn thả trang trí Ø430mm AER8-TC11508/3
 • Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø370mm AER8-TC11181/4