• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Nghệ Thuật

 • Đèn thả thủy tinh 3D nghệ thuật Ø200mm JN217-TL055
 • Đèn thả thủy tinh 3D nghệ thuật Ø170mm JN217-TL053
 • Đèn thả thủy tinh 3D nghệ thuật Ø150mm JN217-TL050
 • Đèn thả thủy tinh 3D nghệ thuật JN217-TL052
 • Đèn thả thủy tinh 3D nghệ thuật Ø230mm JN217-TL051
 • Đèn thả thủy tinh 3D nghệ thuật Ø120mm TGAS5238/1
 • Đèn thả thủy tinh 3D nghệ thuật Ø200mm JN217-TL054
 • Đèn thả đơn xi vàng bóng Ø350mm PH8-THCN40
 • Đèn thả xi vàng bóng Ø200 hoặc Ø300mm PH8-THCN41
 • Đèn thả xi vàng bóng Ø200x(H400mm hoặc H500mm) PH8-THCN42A-18
 • Đèn thả thân xi vàng Ø670mm PH8-TH806A-18
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø600mm PH8-TH839B-18/600
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm PH8-TH839B-18/800
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L1000xW300mm PH8-TH840B-18
 • Đèn thả nghệ thuật hình tổ chim thân xi bóng Ø560mm PH8-TH884
 • Đèn thả nghệ thuật hình tổ chim thân xi bóng L900xW450mm PH8-TH885
 • Đèn thả nghệ thuật hình tổ chim thân xi bóng L1200xW300mm PH8-TH886
 • Đèn thả nghệ thuật hình tổ chim thân xi bóng L1350xW360mm PH8-TH887
 • Đèn thả trang trí Ø370mm AER8-TC5016/1
 • Đèn thả trang trí Ø460mm AER8-TC11339/4
 • Đèn thả trang trí Ø430mm AER8-TC11508/3
 • Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø370mm AER8-TC11181/4
 • Đèn thả trang trí Ø460mm AER8-TC11765/3
 • Đèn thả trang trí Ø460mm AER8-TC11766/3