• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN THẢ

 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH814
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH8-TH815
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH8-TH816
 • Đèn thả đơn trái cầu vàng hồng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN194
 • Đèn thả đơn trái cầu vàng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN195
 • Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø450mm PH8-THCN196
 • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193
 • Đèn thả đơn trái cầu bán bạc Ø150->Ø450mm PH8-THCN199
 • Đèn thả đơn hành tinh (Địa Cầu, Sao Hỏa, Kim, Mộc, Hải Vương) PH8-THCN37A-18
 • Đèn thả LED trang trí L740mm HP8-CY8156/6
 • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng L700mm HP8-TCL61075L
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH550mm HP8-FT6676
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH800mm HP8-FT1319/7
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH800mm HP8-FT1160/6
 • Đèn thả pha lê LED L800xW400xH950mm HP8-FT8038
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH600mm HP8-FT5002B
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH550mm HP8-FT6633
 • Đèn thả pha lê LED Ø450xH800mm HP8-FT4537
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH800mm HP8-FT5001
 • Đèn thả pha lê LED Ø400xH700mm HP8-FT4539
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø750xH2500mm HP8-TL99973/80
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø650xH3000mm HP8-TL88856/85
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø800xH2400mm HP8-TL88080/38
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø800xH2700mm HP8-TL88855/86