• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HOTLINE + ZALO:
  0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM
  0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC
 • ĐÈN THẢ

 • Đèn thả Đức Ø170 Trio 3413011-07
 • Đèn thả Đức Ø250 Trio 3413331-07
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH814
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH8-TH815
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH8-TH816
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 cánh Ø880mm HP8-TL8626/3T
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø680mm HP8-TL8626/5T
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 cánh Ø880mm HP8-TL8626/3CF
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø680mm HP8-TL8626/5CF
 • Đèn thả đơn trái cầu vàng hồng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN194
 • Đèn thả đơn trái cầu vàng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN195
 • Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø450mm PH8-THCN196
 • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193
 • Đèn thả đơn trái cầu bán bạc Ø150->Ø450mm PH8-THCN199
 • Đèn thả đơn hành tinh (Địa Cầu, Sao Hỏa, Kim, Mộc, Hải Vương) PH8-THCN37A-18
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B008/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B009/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B773/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B685/4
 • Đèn thả LED 3 bóng Ø300mm DR8-B643/3
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø290mm DR8-B1148/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø290mm DR8-B1149/4
 • Đèn thả trang trí Ø300mm DR8-B649
 • Đèn thả trang trí Ø300mm DR8-B656