• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HOTLINE + ZALO:
  0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM
  0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC
 • Đèn Thả Thủy Tinh

 • Đèn thả Đức Ø170 Trio 3413011-07
 • Đèn thả Đức Ø250 Trio 3413331-07
 • Đèn thả đơn trái cầu vàng hồng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN194
 • Đèn thả đơn trái cầu vàng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN195
 • Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø450mm PH8-THCN196
 • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193
 • Đèn thả đơn trái cầu bán bạc Ø150->Ø450mm PH8-THCN199
 • Đèn thả đơn hành tinh (Địa Cầu, Sao Hỏa, Kim, Mộc, Hải Vương) PH8-THCN37A-18
 • Đèn thả trang trí Ø300mm DR8-B649
 • Đèn thả trang trí Ø300mm DR8-B656
 • Đèn thả trang trí 3 bóng Ø300mm DR8-B1268/3
 • Đèn thả trang trí 3 bóng Ø300mm DR8-B1262/3
 • Đèn thả trang trí 4 bóng Ø370mm DR8-B2930/4A
 • Đèn thả trang trí 4 bóng Ø370mm DR8-B2930/4B
 • Đèn thả 3 bóng trang trí DR8-B1151/3
 • Đèn thả 3 bóng trang trí DR8-B7128/3
 • Đèn thả 3 bóng trang trí DR8-B1626/3
 • Đèn thả 3 bóng trang trí DR8-B1627/3
 • Đèn thả 3 bóng trang trí DR8-B5028/3
 • Đèn thả 3 bóng trang trí DR8-B1161/3
 • Đèn thả đơn quả cầu thủy tinh Ø300,Ø350,Ø400mm PH8-THCN134
 • Đèn thả trang trí 25 bóng Ø750mm PH8-THCN187A-18
 • Đèn thả trang trí thân xi bóng L900xW120mm PH8-TH847A-18
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T4104/3