• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Thủy Tinh

 • Đèn thả đơn trái cầu thủy tinh 5 màu (A,B,C,D,E) Ø250,Ø300,Ø400,Ø500mm PH218-THCN37A-18
 • Đèn thả đơn trái cầu vàng hồng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH217-THCN194
 • Đèn thả đơn trái cầu vàng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH217-THCN195
 • Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø350mm PH217-THCN196
 • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø350mm PH217-THCN193
 • Đèn thả đơn trái cầu bán bạc Ø150->Ø350mm PH217-THCN199
 • Đèn thả Bỉ Massive 36891/32/10 - Đã bao gồm bóng LED
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T4104/3
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T3323/3
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T3329/3
 • Đèn thả trang trí Ø200mm VR217-DM9005
 • Đèn thả đơn trái cầu chuôi trắng, xi vàng, bạc Ø150->Ø250mm PH217-THCN206-18
 • Đèn thả trang trí bàn ăn L1100mm PH217-THCN114
 • Đèn thả đơn thủy tinh trang trí Ø150->Ø300mm PH217-THCN70-18
 • Đèn thả đơn thủy tinh trang trí PH217-THCN59(ABC)
 • Đèn thả đơn thủy tinh trang trí PH217-THCN60(ABCD)
 • Đèn thả đơn thủy tinh trang trí Ø250mm PH217-THCN67
 • Đèn thả đơn thủy tinh trang trí Ø250mm PH217-THCN68
 • Đèn thả đơn thủy tinh trang trí Ø90mm PH217-THCN61
 • Đèn thả đơn thủy tinh trang trí Ø240mm PH217-THCN69
 • Đèn thả thủy tinh trang trí Ø300mm PH217-THCN37
 • Đèn thả trang trí xi vàng hoặc không xi vàng Ø200mm PH217-THCN41
 • Đèn thả thủy tinh trang trí Ø140mm PH217-THCN47
 • Đèn thả thủy tinh trang trí Ø180mm PH217-THCN48