• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn thả LED ánh sáng vàng 6 con chim Ø380mm AER8-TL8925/6
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 1 nhánh Ø150mm AER8-TL1815/1
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 nhánh Ø400mm AER8-TL1815/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 6 nhánh Ø500mm AER8-TL1815/6
 • Đèn thả LED thân trắng 3 chế độ màu Ø510mm AER8-TL8332T
 • Đèn thả LED thân xám 3 chế độ màu Ø510mm AER8-TL8332X
 • Đèn thả LED thân trắng 3 chế độ màu Ø510mm AER8-TL8332VT
 • Đèn thả LED thân xám 3 chế độ màu Ø510mm AER8-TL8332VX
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø640mm AER8-TL1806
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø625mm AER8-TL1807
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø625mm AER8-TL1808
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø565mm AER8-TL1809
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø660mm AER8-TL1810
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø700mm AER8-AL1813/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 8 cánh Ø800mm AER8-AL1813/8
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm AER8-AL1804/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 8 cánh Ø700mm AER8-AL1804/8
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø500mm AER8-AL1830/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 7 cánh Ø600mm AER8-AL1830/7
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø500mm AER8-TL1750
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700mm AER8-TL1749
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø200+Ø400+Ø600mm AER8-TL9113/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø200+Ø400+Ø600mm AER8-TL9001/3
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø200+Ø400+Ø600mm AER8-TL9161/3T600