• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø200+Ø400+Ø600mm AER8-TL9161/3N600
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø400+Ø600+Ø800mm AER8-TL9161/3T800
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø400+Ø600+Ø800mm AER8-TL9161/3N800
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø400+Ø600+Ø800+Ø600+Ø400mm AER8-TL9161/5T
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø400+Ø600+Ø800+Ø600+Ø400mm AER8-TL9161/5N
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø200+Ø400+Ø600mm AER8-TL9004/3T
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø200+Ø400+Ø600mm AER8-TL9004/3N
 • Đèn thả LED trắng hoặc đen 3 chế độ màu Ø450mm PH8-THCN220
 • Đèn chùm thân xi vàng 8 bóng Ø700mm PH8-TH844A-18
 • Đèn thả trang trí L650xW220xH600mm PH8-THCN164A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø520mm PH8-TH823C-18
 • Đèn thả trang trí L800xW250xH700mm PH8-THCN164B-18
 • Đèn thả LED 2 vòng 3 màu Ø600xØ400mm EC8-TBA99
 • Đèn thả LED 3 vòng 3 màu Ø800xØ600xØ400mm EC8-TBA100
 • Đèn thả LED 1 vòng Ø500mm EC8-TBA96
 • Đèn thả LED 2 vòng Ø650mm EC8-TBA97
 • Đèn thả LED 3 vòng Ø800mm EC8-TBA98
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø580mm EC8-C7357/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 12 bóng Ø680mm EC8-C7358/12
 • Đèn chùm nghệ thuật 6 bóng Ø650mm EC8-C7359/6
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø850mm EC8-C7360/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 9 bóng Ø600mm EC8-C7361/8+1
 • Đèn chùm nghệ thuật 2 tầng 28 bóng Ø830mm EC8-C7363/16+12
 • Đèn chùm nghệ thuật 3 tầng 36 bóng Ø1050mm EC8-C7364/16+12+8