• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L650xW370mm PH8-MO941
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L800xW500mm PH8-MO942
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH8-MO945
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø600mm PH8-MO947
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH8-MO944
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø550mm PH8-MO959
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng L900xW700xH90mm PH8-MO960
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L620xW480xH180mm PH8-MO961
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm PH8-MO962
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø800mm PH8-TH858
 • Đèn chùm trang trí Ø600mm PH8-TH864
 • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø550mm PH8-TH868
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH8-TH865
 • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH8-TH866
 • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH8-TH869
 • Đèn thả đơn pha lê giọt nước trang trí Ø100mm PH8-TH875
 • Đèn chùm thân mạ xi vàng bóng Ø500mm PH8-TH876
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH803
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L800xL600xL400mm PH8-TH802
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH8-TH804
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH800
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø1000xØ800xØ600mm PH8-TH801
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH8-TH808
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400xØ200mm PH8-TH807