• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn thả pha lê LED 24 bóng cao cấp Ø780mm HP8-TL3358/24
 • Đèn thả pha lê LED 16 bóng cao cấp L870mm HP8-TL99921/16
 • Đèn thả LED 3 vòng Ø700xØ550xØ400mm HP8-TL5126/3
 • Đèn thả LED trang trí Ø600mm HP8-TL5129/3
 • Đèn thả LED trang trí Ø420+280mm HP8-TL5132
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø690mm HP8-TL8558/6
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø710mm HP8-TL8622/6
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 cánh Ø880mm HP8-TL8626/3T
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø680mm HP8-TL8626/5T
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 cánh Ø880mm HP8-TL8626/3CF
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø680mm HP8-TL8626/5CF
 • Đèn chùm LED trang trí 18 bóng Ø520mm HP8-TL8112/18
 • Đèn chùm LED trang trí 42 bóng Ø820mm HP8-TL8112/42
 • Đèn chùm trang trí 7 bóng Ø550mm HP8-TNT1107/7
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø700mm HP8-TNT1028/10
 • Đèn chùm trang trí 14 bóng L1100xW550mm HP8-TNT1028/14
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-MLB101
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-MLB102
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-MLB103
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-MLB104
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-MLB105
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-MLB106
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-ML6001
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-ML6002