• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø400+Ø600+Ø800+Ø600+Ø400mm AER8-TL9161/5N
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø200+Ø400+Ø600mm AER8-TL9004/3T
 • Đèn thả LED trang trí 2 màu Ø200+Ø400+Ø600mm AER8-TL9004/3N
 • Đèn áp trần LED 3 màu, tăng giảm ánh sáng 15 cánh Ø920mm VR8-L1523/10+5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø670mm VR8-HR1237/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø700mm VR8-L1273/6+3
 • Đèn áp trần LED 3 màu, tăng giảm ánh sáng Ø920mm VR8-L1273/6+6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu, remote tăng giảm ánh sáng Ø920mm VR8-L1801/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VR8-L1805
 • Đèn thả trang trí gấp (mở) chao Ø220mm VR8-D1168G
 • Đèn thả LED trắng hoặc đen 3 chế độ màu Ø600mm PH218-THCN220
 • Đèn thả LED trắng hoặc đen 3 chế độ màu Ø600mm PH218-THCN213A
 • Đèn thả LED trắng hoặc đen 3 chế độ màu Ø600mm PH218-THCN209A-18
 • Đèn chùm thân xi vàng 8 bóng Ø700mm PH218-TH844A-18
 • Đèn thả trang trí L650xW220xH600mm PH218-THCN164A-18
 • Đèn chùm thân xi vàng bóng 15 bóng Ø580mm PH218-TH841
 • Đèn thả trang trí L800xW250xH700mm PH218-THCN165A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí L500xØ300mm VA8-T8036/2A
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí L500xØ300mm VA8-T8036/2B
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø460mm VA8-T8002/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø460mm VA8-T8007/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø400xØ600mm VA8-T8609/4+6
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø300xØ450xØ600mm VA8-T7193/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø500mm VA8-T7359