• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø200xØ400mm VA8-T9694/2A
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø200xØ400mm VA8-T9694/2B
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí Ø600mm VA8-T8542
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø200xØ300xØ400mm VA8-T081/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø200xØ300xØ400mm VA8-T082/3
 • Đèn thả LED trang trí L650+500mm VA8-T0601
 • Đèn thả LED 5 bóng trang trí L1250+600mm VA8-T0092/5
 • Đèn thả LED 9 bóng trang trí L1000xH300mm VA8-T8854/9
 • Đèn thả LED 2 vòng 3 màu Ø600xØ400mm EC8-TBA99
 • Đèn thả LED 3 vòng 3 màu Ø800xØ600xØ400mm EC8-TBA100
 • Đèn thả LED 1 vòng Ø500mm EC8-TBA96
 • Đèn thả LED 2 vòng Ø650mm EC8-TBA97
 • Đèn thả LED 3 vòng Ø800mm EC8-TBA98
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø580mm EC8-C7357/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 12 bóng Ø680mm EC8-C7358/12
 • Đèn chùm nghệ thuật 6 bóng Ø650mm EC8-C7359/6
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø850mm EC8-C7360/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 9 bóng Ø600mm EC8-C7361/8+1
 • Đèn chùm nghệ thuật 2 tầng 28 bóng Ø830mm EC8-C7363/16+12
 • Đèn chùm nghệ thuật 3 tầng 36 bóng Ø1050mm EC8-C7364/16+12+8
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 4 bóng Ø550mm EC8-C7365/4
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 6 bóng Ø650mm EC8-C7366/6
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 8 bóng Ø800mm EC8-C7367/8
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 2 tầng 12 bóng Ø800mm EC8-C7368/8+4