• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø620mm HP8-CY8623/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø720mm HP8-CY8623/9
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø850mm HP8-CY8623/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm HP8-CY8623/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 3 cánh Ø580mm HP8-CY8626/3
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø680mm HP8-CY8626/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø820mm HP8-CY8626/9
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø1000mm HP8-CY8626/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 3 cánh Ø550mm HP8-CY8625/3
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø730mm HP8-CY8625/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø650mm HP8-CY8500/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø800mm HP8-CY8500/9
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø600mm HP8-CY8501/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 7 cánh Ø750mm HP8-CY8501/7
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø1000mm HP8-CY8501/12
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø500mm HP8-CY5148
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø600mm HP8-CY5148
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø800mm HP8-CY5148
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø630mm HP8-CY9257M
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm HP8-CY9257L
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L670xW600mm HP8-CY9202/7
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L670xW760mm HP8-CY9202/9
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø580mm HP8-CY029/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø680mm HP8-CY029/12