• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm HP8-CY029/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø600mm HP8-CY030/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø850mm HP8-CY030/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm HP8-CY030/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø650mm HP8-CY8601/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø900mm HP8-CY8601/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1050mm HP8-CY8601/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø690mm HP8-CY8558/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø860mm HP8-CY8558/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1050mm HP8-CY8558/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 8 cánh Ø650mm HP8-CY8550/8
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø850mm HP8-CY8550/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 14 cánh Ø1060mm HP8-CY8550/14
 • Đèn thả đơn xi vàng bóng Ø350mm PH8-THCN40
 • Đèn thả xi vàng bóng Ø200 hoặc Ø300mm PH8-THCN41
 • Đèn thả xi vàng bóng Ø200x(H400mm hoặc H500mm) PH8-THCN42A-18
 • Đèn thả đơn thân xi vàng trang trí Ø300mm PH8-THCN84E-19
 • Đèn tường trang trí PH8-GTCN106-18
 • Đèn tường trang trí PH8-GTCN106B-19
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng W800xH900mm PH8-THCN108-18
 • Đèn thả trang trí 25 bóng Ø750mm PH8-THCN187A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền vàng Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH800B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø400xØ600mm PH8-TH822A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø400xØ600xØ800mm PH8-TH822B-18