• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø400xØ600mm PH8-TH834B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø300xØ500xØ700mm PH8-TH834C-18
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø500mm PH8-TH850/500
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø720mm PH8-TH850/720
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø980mm PH8-TH850/980
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm PH8-TH851/800
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø1050mm PH8-TH851/1050
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L1300xH350mm PH8-TH851B
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø300xØ500xØ700mm PH8-TH860A-19
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 4 vòng Ø300xØ500xØ700xØ900mm PH8-TH862A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền trắng Ø400xØ600mm PH8-TH870B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền nâu hạt dẻ Ø400xØ600mm PH8-TH870C-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền trắng Ø400xØ600xØ800mm PH8-TH871B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền nâu hạt dẻ Ø400xØ600xØ800mm PH8-TH871C-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh L900xW700mm PH8-MO902A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO932
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø750mm PH8-MO906
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø900mm PH8-MO906A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO910A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø800mm PH8-MO912A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 18 cánh Ø1010mm PH8-MO907A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng 6 cánh Ø600mm PH8-MO915A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng 9 cánh Ø750mm PH8-MO915B-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng 12 cánh Ø800mm PH8-MO915C-18