Đèn trang trí khuyến mãi

 • Đèn chùm Đức Ø720 Honsel 18050 - Đã bao gồm bóng LED
 • Đèn thả Đức Ø350 Trio 3010001-01 (10 + 18) - Đã bao gồm bóng LED
 • Đèn ốp trần Đức Ø490 Trio 6335101-06 - Đã bao gồm bóng LED
 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)
 • Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1W - Hàng giảm giá tại TPHCM
 • Đèn thả trang trí Ø450 AS-CD1108-1
 • Đèn mâm áp trần LED Ø800mm VR3-98512
 • Đèn mâm áp trần LED Ø800mm VR3-8583
 • Đèn mâm áp trần LED Ø800mm VR3-8582
 • Đèn mâm áp trần LED Ø800mm VR3-8537
 • Đèn mâm áp trần LED Ø800mm VR3-8577
 • Đèn mâm áp trần LED Ø800mm VR3-8538
 • Đèn mâm áp trần LED Ø600mm VR3-8001
 • Đèn mâm áp trần LED Ø600mm VG2-9033
 • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật W800xL1000mm VG2-2340/6+4
 • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật W720xL920mm VG2-6027/12
 • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật W700xL900mm VG2-8969/16
 • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật W600xL800mm VG2-9064
 • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật W800xL1000mm VG2-8716
 • Đèn mâm áp trần pha lê LED hạt màu hình Oval VG2-86010
 • Đèn mâm áp trần pha lê LED hạt màu trà Ø800 VG2-86010
 • Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø800 VG2-86076
 • Đèn mâm áp trần pha lê LED Ø600 VG2-5023
 • Đèn chùm kiểu Ý Ø650mm VR3 8133/6+3