• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Trang Trí Series 2017

 • Đèn thả trái cầu Inox LED Ø300-400-500-600-700mm TL6-39-9066
 • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P
 • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15P
 • Đèn thả đơn trái cầu mạ bạc trang trí Ø200->Ø450 TL6-77-8009S
 • Đèn thả đơn trái cầu mạ vàng trang trí Ø200->Ø450 PH217-TH194
 • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng trang trí Ø200->Ø450 TL6-74-8009G2
 • Đèn thả đơn trái cầu bán bạc trang trí Ø200->Ø450 TL6-73-8009S2
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1000xH2580mm TL6-87-XCB8085/13
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483A/B3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483B/B3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483C/B3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng nhạt Ø200mm VA217-T1482/A3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1482/B3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø200mm VA217-T1482/C3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø250mm VA217-T1491/B3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø250mm VA217-T1491/C3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø220mm VA217-T1432/B3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø220mm VA217-T1432/C3
 • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø250mm VA217-T1515/B3