• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả LED 10 bóng ánh sáng chia tầng Ø300mm DH217-T4094/6+3+1
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng trắng (hoặc vàng hoặc xanh dương) Ø150mm DH217-T3298/1
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng trắng (hoặc vàng hoặc xanh dương) Ø300mm DH217-T3298/3
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng trắng (hoặc vàng hoặc xanh dương) Ø330mm DH217-T3297/6
 • Đèn thả pha lê khối LED ánh sáng trắng Ø250mm DH217-T3301A/3
 • Đèn thả pha lê khối LED ánh sáng trắng Ø300mm DH217-T3301C/6
 • Đèn thả pha lê khối LED ánh sáng vàng Ø250mm DH217-T3301B/3
 • Đèn thả pha lê khối LED ánh sáng vàng Ø300mm DH217-T3301D/6
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng trắng hoặc vàng Ø300mm DH217-T3303/3
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng trắng hoặc vàng Ø350mm DH217-T3304/6
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T3323/3
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T3329/3
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø520mm VRXH-HR1927
 • Đèn thả LED trang trí Ø330mm DH217-T6427/4
 • Đèn thả LED trang trí Ø350mm DH217-T6428/4
 • Đèn thả LED trang trí Ø350mm DH217-T6429/4
 • Đèn thả LED trang trí Ø300mm DH217-T6430/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6431/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6432/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø350mm DH217-T6433/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø350mm DH217-T6434/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6435/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6436/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6107/4