• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn pha ray LED 12W ánh sáng trắng - vàng HP8-SL006TRẮNG
 • Đèn pha ray LED 12W ánh sáng trắng - vàng HP8-SL006ĐEN
 • Đèn pha ray LED 7W ánh sáng trắng - vàng HP8-SL01
 • Đèn pha ray LED 7W ánh sáng trắng - vàng HP8-SL02
 • Đèn pha ray LED 9W ánh sáng trắng - vàng HP8-SL03
 • Đèn pha ray LED 9W ánh sáng trắng - vàng HP8-SL04
 • Đèn pha ray LED 12W ánh sáng trắng - vàng HP8-SL05
 • Đèn pha ray LED 12W ánh sáng trắng - vàng HP8-SL06
 • Bóng đèn LED G4/2W-12V ánh sáng vàng HP217-GIM12
 • Bóng đèn LED G4/5W-12V ánh sáng vàng PH8-B273
 • Bóng đèn LED G4/2W-220V ánh sáng vàng HP217-GIM220
 • Bóng đèn LED G4/5W-220V ánh sáng vàng PH8-B273
 • Bóng đèn LED đuôi E14/4W ánh sáng vàng PH8-B275
 • Bóng ớt LED đuôi E14-E27/3W ánh sáng trắng/vàng HP217-BO3W-V
 • Bóng nến LED đuôi E14-E27/3W ánh sáng trắng/vàng HP217-BN3W-V
 • Bóng ớt LED đuôi E14-E27/3W ánh sáng trắng/vàng HP217-BO3W-T
 • Bóng nến LED đuôi E14-E27/3W ánh sáng trắng/vàng HP217-BN3W-T
 • Bóng ớt LED đuôi E14-E27/5W ánh sáng vàng HP217-BO5W
 • Bóng nến LED đuôi E14-E27/5W ánh sáng vàng HP217-BN5W
 • Bóng ớt LED đuôi E14-E27/5W ánh sáng trắng HP217-BO5W
 • Bóng nến LED đuôi E14-E27/5W ánh sáng trắng HP217-BN5W
 • Bóng đèn LED chống nước 3W ánh sáng trắng/vàng HP217-BB01LED
 • Bóng đèn LED chống nước 5W ánh sáng trắng/vàng HP217-BB02LED
 • Bóng đèn LED chống nước 7W ánh sáng trắng/vàng HP217-BB03LED