• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn chùm thân mạ xi vàng bóng Ø500mm PH8-TH876
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH803
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L800xL600xL400mm PH8-TH802
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH8-TH804
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH800
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø1000xØ800xØ600mm PH8-TH801
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH8-TH808
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400xØ200mm PH8-TH807
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH811
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH820
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH817
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH821
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí PH8-TH819
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø600xØ400mm PH8-TH818
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH822
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH823
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH824
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu PH8-TH826
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí 9 quả PH8-TH836
 • Đèn thả LED 2 màu trang trí PH8-TH837
 • Đèn thả LED (xi vàng hoặc xi vàng hồng) trang trí PH8-TH838
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng PH8-TH839
 • Đèn thả LED (xi vàng hoặc xi vàng hồng) trang trí PH8-TH840
 • Đèn thả LED Ø600xØ400mm 2 màu PH217-TH847