• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 12 bóng Ø1100mm VA8-T885/12
 • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng Ø1000mm VA8-T886/9
 • Đèn thả LED hình con chim đôi L400xH600mm VA8-T68A
 • Đèn thả LED hình con chim đơn L300xH600mm VA8-T68B
 • Đèn thả LED hình 3 con chim L700xH600mm VA8-T68C
 • Đèn thả LED hình con chim đơn L150xH600mm VA8-T68D
 • Đèn thả LED hình 5 con chim L1120xH600mm VA8-T68G
 • Đèn bàn LED hình chim đơn H1580mm VA8-T68/F
 • Đèn cây LED hình chim đôi L550xH1820mm VA8-T68/2E
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT8250
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT8246/500
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT8246/800
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT8209
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT079
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT6668
 • Đèn ốp trần 12 cánh LED 3 chế độ màu Ø800mm VRXH-1255/8+4
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng cao cấp Ø760mm JN8-A8013/5A
 • Đèn chùm 3 tầng 24 bóng cao cấp Ø1350xH2300mm JN8-A8023/12+8+4
 • Đèn chùm trang trí 3 bóng cao cấp Ø660mm JN8-A8047/3
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng cao cấp Ø800mm JN8-A8047/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng cao cấp Ø950mm JN8-A8047/8
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng cao cấp Ø1080mm JN8-A8047/8+4
 • Đèn chùm 3 tầng 24 bóng cao cấp Ø1400xH2300mm JN8-A8047/12+8+4
 • Đèn chùm 5 tầng 30 bóng cao cấp Ø1350xH2700mm JN8-A8053/3+6+12+6+3