• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả LED 4 vòng 3 chế độ màu 880x640x440x250mm VRXH-9022-8642
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-HR777
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-HR7789
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-HR7788
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-HRA040
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-HRA041
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-HRA049
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VRXH-HR9856/8+4
 • Đèn tường trang trí VRXH-507G/1
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-HR9480/2+2 (ĐỀU)
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø700mm VRXH-9480/4+4
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VRXH-HR9478/4+4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ500xØ400mm VRXH-8068/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400xØ200mm VRXH-91049
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VRXH-8097/12
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-HR6776
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VRXH-6905
 • Đèn tường LED ánh sáng vàng VRXH-6051
 • Đèn tường LED ánh sáng vàng VRXH-005S/5
 • Đèn tường LED ánh sáng vàng VRXH-MB6298
 • Đèn tường LED ánh sáng vàng W570xH180mm VRXH-8235SR(lớn)
 • Đèn tường LED ánh sáng vàng W420xH180mm VRXH-8235SR(nhỏ)
 • Đèn tường LED ánh sáng vàng VRXH-SY6023
 • Đèn tường LED ánh sáng vàng VRXH-YH6732