• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu Ø600mm DH217-ML4062
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu hình oval W500xL900mm DH217-ML4065
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu + RGB Ø600mm DH217-ML4066
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu + RGB Ø600mm DH217-ML4067
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu chữ nhật W600xL800mm DH217-ML4069
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu chữ nhật W600xL800mm DH217-ML4070
 • Đèn âm sàn LED 5W (xanh lá, dương, vàng, trắng) DH217-AS4164
 • Đèn âm sàn LED 3W ánh sáng xanh lá DH217-AS3777
 • Đèn âm sàn LED 2W trắng - vàng DH217-AS3778
 • Đèn pha nước, non bộ LED 3W-24V DH217-HN3775
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu + RGB Ø600mm DH217-ML3139
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu + RGB Ø600mm DH217-ML3148
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu + RGB Ø600mm DH217-ML3153
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu Ø600mm DH217-ML3165
 • Đèn mâm áp trần LED 3 màu + RGB Ø600mm DH217-ML3170
 • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật W750xL950mm DH217-ML3213
 • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật 3 màu + RGB W600xL800mm DH217-ML3221
 • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật 3 màu + RGB W600xL800mm DH217-ML3222
 • Đèn thả nghệ thuật trang trí xi trắng Ø300 TL6-96-6809-300
 • Đèn thả nghệ thuật trang trí xi trắng Ø400 TL6-96-6809-400
 • Đèn thả nghệ thuật trang trí xi bạc TL6-95-8098S
 • Đèn thả nghệ thuật trang trí xi trắng TL6-95-8098
 • Đèn chùm nghệ thuật trang trí Ø900 TL6-122-8286/8+4
 • Đèn thả bàn ăn thủy tinh Ø600mm TL6-114-TG045-12P