• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn chùm trang trí 26 bóng Ø850mm HP8-TL78H/26
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø550mm HP8-TNT1103/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø650mm HP8-TNT1103/8
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø750mm HP8-TL40H/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø750mm HP8-TL40H/8
 • Đèn thả trang trí L600xH800mm HP8-TQ1007/3
 • Đèn thả trang trí Ø480mm HP8-TQ2087/1
 • Đèn thả trang trí L1020xH400mm HP8-TQ2087/4
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø750mm HP8-TL128H/8
 • Đèn thả LED trang trí 10 bóng Ø600mm HP8-TNT1088/10
 • Đèn thả LED trang trí 16 bóng L850xW300mm HP8-TNT1094/16
 • Đèn thả trang trí Ø310mm HP8-TQ827/A
 • Đèn thả trang trí Ø240mm HP8-TQ827/B
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-ML01
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-ML02
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-ML03
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-ML04
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-ML05
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm HP8-ML06
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø550mm HP8-ML740M
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø780mm HP8-ML740L
 • Đèn áp trần LED vuông 3 chế độ màu Ø450mm HP8-ML1056
 • Đèn áp trần LED vuông 3 chế độ màu Ø450mm HP8-ML1065
 • Đèn áp trần LED vuông 3 chế độ màu Ø450mm HP8-ML1067