• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø450mm PH8-THCN196
 • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193
 • Đèn thả đơn trái cầu bán bạc Ø150->Ø450mm PH8-THCN199
 • Đèn thả đơn hành tinh (Địa Cầu, Sao Hỏa, Kim, Mộc, Hải Vương) PH8-THCN37A-18
 • Đèn chùm LED trang trí 6 tay Ø660mm HP8-CYP78/6
 • Đèn chùm LED trang trí 12 tay Ø820mm HP8-CYP78/8+4
 • Đèn chùm LED trang trí 15 tay Ø900mm HP8-CYP78/10+5
 • Đèn chùm LED trang trí 6 tay Ø880mm HP8-CYP86/6
 • Đèn chùm LED trang trí 8 tay Ø880mm HP8-CYP86/8
 • Đèn chùm LED trang trí 12 tay Ø900mm HP8-CYP86/8+4
 • Đèn chùm LED Thiên Nga 6 tay Ø650mm HP8-CY8128/6
 • Đèn chùm LED Thiên Nga 12 tay Ø730mm HP8-CY8128/6+6
 • Đèn chùm LED Thiên Nga 16 tay Ø900mm HP8-CY8128/8+8
 • Đèn chùm LED trang trí 6 tay Ø660mm HP8-CYP52/6
 • Đèn chùm LED trang trí 8 tay Ø780mm HP8-CYP52/8
 • Đèn chùm LED trang trí 6 tay Ø600mm HP8-CYP42/6
 • Đèn chùm LED trang trí 8 tay Ø780mm HP8-CYP42/8
 • Đèn chùm LED trang trí 12 tay Ø670mm HP8-CY8166/6+6
 • Đèn chùm LED trang trí 20 tay Ø950mm HP8-CY8166/10+10
 • Đèn chùm LED trang trí 12 bóng Ø670mm HP8-CY6111/8+4
 • Đèn chùm LED trang trí 12 bóng Ø700mm HP8-CYP76/6+3+3
 • Đèn chùm LED trang trí 16 bóng Ø780mm HP8-CYP76/8+4+4
 • Đèn thả LED trang trí L740mm HP8-CY8156/6
 • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng L700mm HP8-TCL61075L