• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả gỗ trang trí bàn ăn Ø380mm EC8-TBA91
 • Đèn thả gỗ trang trí bàn ăn Ø460mm EC8-TBA92
 • Đèn thả gỗ trang trí bàn ăn Ø580mm EC8-TBA93
 • Đèn thả nhôm trang trí Ø320mm VRXH-TCN30
 • Đèn chùm LED 12 tay Ø880mm EC8-C2091/12
 • Đèn chùm LED 16 tay Ø880mm EC8-C2092/16
 • Đèn chùm LED 8 tay Ø780mm EC8-C2093/8
 • Đèn chùm LED 12 tay Ø780mm EC8-C2094/12
 • Đèn chùm LED 12 tay 3 chế độ màu Ø950mm EC8-C2095/12
 • Đèn chùm LED 12 tay 3 chế độ màu Ø680mm EC8-C2097/12
 • Đèn chùm LED 16 tay 3 chế độ màu Ø900mm EC8-C2098/16
 • Đèn mâm áp trần gỗ vuông LED 3 màu Ø450mm EC8-MG005
 • Đèn mâm áp trần gỗ vuông LED 3 màu Ø550mm EC8-MG006
 • Đèn mâm áp trần gỗ vuông LED 3 màu Ø650mm EC8-MG007
 • Đèn mâm áp trần gỗ vuông LED 3 màu Ø800mm EC8-MG008
 • Đèn mâm áp trần gỗ chữ nhật LED 3 màu L650xW450mm EC8-MG001
 • Đèn mâm áp trần gỗ chữ nhật LED 3 màu L1000xW700mm EC8-MG002
 • Đèn mâm áp trần gỗ chữ nhật LED 3 màu L1200xW800mm EC8-MG003
 • Đèn mâm áp trần gỗ vuông LED 3 màu Ø550mm EC8-MG009
 • Đèn mâm áp trần gỗ vuông LED 3 màu Ø650mm EC8-MG010
 • Đèn mâm áp trần gỗ vuông LED 3 màu Ø780mm EC8-MG011
 • Đèn mâm áp trần gỗ chữ nhật LED 3 màu L650xW450mm EC8-MG012
 • Đèn mâm áp trần gỗ chữ nhật LED 3 màu L1000xW700mm EC8-MG013
 • Đèn mâm áp trần gỗ chữ nhật LED 3 màu L1200xW800mm EC8-MG014