• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT8209
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT079
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT6668
 • Đèn ốp trần 12 cánh LED 3 chế độ màu Ø800mm VRXH-1255/8+4
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng cao cấp Ø760mm JN8-A8013/5A
 • Đèn chùm 3 tầng 24 bóng cao cấp Ø1350xH2300mm JN8-A8023/12+8+4
 • Đèn chùm trang trí 3 bóng cao cấp Ø660mm JN8-A8047/3
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng cao cấp Ø800mm JN8-A8047/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng cao cấp Ø950mm JN8-A8047/8
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng cao cấp Ø1080mm JN8-A8047/8+4
 • Đèn chùm 3 tầng 24 bóng cao cấp Ø1400xH2300mm JN8-A8047/12+8+4
 • Đèn chùm 5 tầng 30 bóng cao cấp Ø1350xH2700mm JN8-A8053/3+6+12+6+3
 • Đèn chùm trang trí 3 bóng cao cấp Ø620mm JN8-H502-3
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng cao cấp Ø860mm JN8-K4/8F
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng cao cấp Ø700mm JN8-K5/5F
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng cao cấp Ø700mm JN8-K6/5F
 • Đèn chùm trang trí 3 bóng cao cấp Ø480mm JN8-M7903
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng cao cấp Ø800mm JN8-M4812
 • Đèn chùm trang trí 3 bóng cao cấp Ø480mm JN8-C503
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng cao cấp Ø640mm JN8-5306
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng cao cấp Ø760mm JN8-M7606
 • Đèn chùm trang trí 4 bóng cao cấp Ø550mm JN8-M7004
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng cao cấp Ø800mm JN8-M7008
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng cao cấp Ø1000mm JN8-Q1108