• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 4W HP8-ATP02/09
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 6W HP8-ATP03/10
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 9W HP8-ATP04/11
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 12W HP8-ATP05/12
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 18W HP8-ATP06/13
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 24W HP8-ATP07/14
 • Đèn downlight LED âm trần 3 chế độ màu 6W HP8-ATPDM01/05
 • Đèn downlight LED âm trần 3 chế độ màu 9W HP8-ATPDM02/06
 • Đèn downlight LED âm trần 3 chế độ màu 12W HP8-ATPDM03/07
 • Đèn downlight LED âm trần 3 chế độ màu 18W HP8-ATPDM04/08
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 6W QV8-ATF01-6W
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 9W QV8-ATF02-9W
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 12W QV8-ATF03-12W
 • Đèn downlight LED âm trần (trắng - vàng) 18W QV8-ATF03-18W
 • Đèn downlight LED âm trần 3 chế độ màu (3+3W) QV8-ATX01/04
 • Đèn downlight LED âm trần 3 chế độ màu (3+6W) QV8-ATX02/05
 • Đèn downlight LED âm trần 3 chế độ màu (4+12W) QV8-ATX03/06
 • Đèn downlight LED âm trần 3D (trắng - vàng) 6W HP8-ATP3D-6W
 • Đèn downlight LED âm trần 3D (trắng - vàng) 9W HP8-ATP3D-9W
 • Đèn downlight LED âm trần 3D (trắng - vàng) 12W HP8-ATP3D-12W
 • Đèn mâm tròn LED (trắng - vàng) Ø120mm 12W HP8-OT222/12W
 • Đèn mâm tròn LED (trắng - vàng) Ø180mm 18W HP8-OT223/18W
 • Đèn mâm tròn LED (trắng - vàng) Ø220mm 24W HP8-OT224/24W
 • Đèn mâm tròn LED (trắng - vàng) Ø150mm 6W HP8-MP101/6W