• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả thân xi vàng Ø670mm PH8-TH806A-18
 • Đèn chùm thân xi vàng bóng Ø580mm PH8-TH810A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø400xØ600mm PH8-TH822A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø400xØ600xØ800mm PH8-TH822B-18
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L900xW500mm PH8-TH831
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø400xØ600mm PH8-TH834B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø300xØ500xØ700mm PH8-TH834C-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 8 vòng PH8-TH835A-18
 • Đèn tường thân xi bóng W180xH550mm PH8-GT841A-18
 • Đèn tường thân xi bóng W120xH600mm PH8-GT841B-18
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø600mm PH8-TH839B-18/600
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm PH8-TH839B-18/800
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L1000xW300mm PH8-TH840B-18
 • Đèn thả trang trí thân xi bóng L900xW120mm PH8-TH847A-18
 • Đèn thả pha lê K9 thân xi bóng Ø600mm PH8-TH845A-18
 • Đèn thả pha lê K9 thân Inox xi bóng Ø600mm PH8-TH846A-18
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø500mm PH8-TH850/500
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø720mm PH8-TH850/720
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø980mm PH8-TH850/980
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm PH8-TH851/800
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø1050mm PH8-TH851/1050
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L1300xH350mm PH8-TH851B
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø300xØ500xØ700mm PH8-TH860A-19
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 4 vòng Ø300xØ500xØ700xØ900mm PH8-TH862A-18