• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn áp trần LED 18W 3 chế độ ánh sáng Ø420mm DH217-OT6538B
 • Đèn áp trần LED 24W 3 chế độ ánh sáng Ø500mm DH217-OT6538C
 • Đèn áp trần LED 12W 3 chế độ ánh sáng Ø320mm DH217-OT6186A
 • Đèn áp trần LED 18W 3 chế độ ánh sáng Ø420mm DH217-OT6186B
 • Đèn áp trần LED 24W 3 chế độ ánh sáng Ø520mm DH217-OT6186C
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 DH217-GC6242
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 DH217-GC6242S
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 (đổi 3 màu) DH217-GC6243
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 (đổi 3 màu) DH217-GC6243S
 • Đèn gắn tường ngoài trời LED 4W DH217-GC6248
 • Đèn gắn tường ngoài trời LED 4W DH217-GC6248S
 • Đèn gắn tường ngoài trời LED 5W DH217-GC6241
 • Đèn gắn tường ngoài trời LED 5W DH217-GC6241S
 • Đèn gắn tường ngoài trời LED 5W DH217-GC6344
 • Đèn gắn tường ngoài trời LED 5W DH217-GC6344S
 • Đèn gắn tường ngoài trời LED 5W DH217-GC6246
 • Đèn gắn tường ngoài trời LED 5W DH217-GC6246S
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 DH217-GC6247
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 DH217-GC6247S
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 DH217-GC6244
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 DH217-GC6244S
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 DH217-GC6245
 • Đèn gắn tường ngoài trời 2 đầu LED 5Wx2 DH217-GC6245S
 • Đèn cắm bãi cỏ LED 5W đơn sắc & 3 màu DH217-CC3780A