• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø800xH2700mm HP8-TL88855/86
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø800xH2600mm HP8-TL99911/41
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø600xH2800mm HP8-TL651/24
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø600xH1500mm HP8-FT1110/8
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø800xH1800mm HP8-FT1110/13
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø800xH2500mm HP8-FT6882/19
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø600xH1600mm HP8-FT1118/9
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø800xH2400mm HP8-FT8002
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø850xH2400mm HP8-FT9011
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø600xH2500mm HP8-FT1318/9
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø600xH1500mm HP8-FT1106/9
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø700xH1800mm HP8-FT7007
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø500xH1500mm HP8-FT5089
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø650xH1360mm HP8-TL3356/23
 • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø1000xH2200mm HP8-TL3356/37
 • Đèn chùm đồng nến 16 tay Ø800mm HP8-CD1192/16
 • Đèn chùm đồng nến 25 tay Ø1000mm HP8-CD1192/25
 • Đèn chùm đồng nến 10 tay Ø950mm HP8-CD1231/10
 • Đèn chùm đồng nến 18 tay Ø1100mm HP8-CD1231/18
 • Đèn tường đồng nến 1 tay HP8-VD9277/1
 • Đèn tường đồng nến 2 tay HP8-VD9277/2
 • Đèn chùm đồng nến 16 tay Ø820mm HP8-CD1180/16
 • Đèn chùm đồng nến 20 tay Ø1000mm HP8-CD1180/20
 • Đèn chùm đồng nến 30 tay Ø1050mm HP8-CD1180/24+6