• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn tường LED 3 chế độ màu Ø280mm PH8-GT331B-19
 • Đèn tường LED 3 chế độ màu Ø280mm PH8-GT331C-19
 • Đèn tường LED 3 chế độ màu Ø280mm PH8-GT349-19
 • Đèn tường LED 3 chế độ màu Ø280mm PH8-GT356A-18
 • Đèn tường LED 3 chế độ màu Ø280mm PH8-GT360A-18
 • Đèn thả LED trắng hoặc đen 3 chế độ màu Ø600mm PH8-THCN220
 • Đèn thả LED trắng hoặc đen 3 chế độ màu Ø600mm PH8-THCN213A
 • Đèn thả LED trắng hoặc đen 3 chế độ màu Ø600mm PH8-THCN209A-18
 • Đèn tường LED trắng hoặc đen 3 chế độ màu Ø300mm PH8-GT348-19
 • Đèn thả LED lồng chim trang trí Ø350xH500mm VA8-T2718A
 • Đèn thả LED lồng chim trang trí Ø350xH500mm VA8-T2718B
 • Đèn thả LED lồng chim trang trí Ø350xH550mm VA8-T2718C
 • Đèn thả LED lồng chim trang trí Ø350xH550mm VA8-T2718D
 • Đèn thả trang trí Ø400xH600mm VA8-T2730A
 • Đèn thả trang trí Ø200xH900mm VA8-T2730B
 • Đèn thả trang trí Ø200xH600mm VA8-T2730C
 • Đèn thả trang trí Ø250xH650mm VA8-T2730D
 • Đèn chùm thân xi vàng 8 bóng Ø700mm PH8-TH844A-18
 • Đèn thả đơn (đen, vàng, trắng, xám xanh) Ø260mm hoặc Ø350mm PH8-THCN07A-19
 • Đèn thả LED 6 bóng trang trí Ø300mm VA8-T6569/6
 • Đèn thả LED 6 bóng trang trí Ø300mm VA8-T6579/6
 • Đèn thả LED 6 bóng trang trí Ø300mm VA8-T6000/6
 • Đèn thả LED 6 bóng trang trí Ø300mm VA8-T6617A/6
 • Đèn thả LED 6 bóng trang trí Ø300mm VA8-T9323/6