• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HOTLINE + ZALO:
  0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM
  0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả đơn trang trí Ø200-Ø250-Ø300mm HP8-TQ1104/1Đ
 • Đèn thả trang trí Ø260mm HP8-TQ1086XÁM
 • Đèn thả trang trí Ø260mm HP8-TQ1086ĐEN
 • Đèn thả trang trí Ø380mm HP8-TQ824/1
 • Đèn thả trang trí Ø230mm HP8-TQ1087
 • Đèn thả trang trí Ø280mm HP8-TQ1085
 • Đèn thả trang trí Ø300mm HP8-TQ1026/XD
 • Đèn thả trang trí Ø300mm HP8-TQ1026/XL
 • Đèn thả trang trí Ø300mm HP8-TQ1026/H
 • Đèn thả trang trí Ø260mm HP8-TQ1031/X
 • Đèn thả trang trí Ø260mm HP8-TQ1031/H
 • Đèn chùm LED trang trí 6 tay Ø880mm HP8-CYP86/6
 • Đèn chùm LED trang trí 8 tay Ø880mm HP8-CYP86/8
 • Đèn chùm LED trang trí 12 tay Ø900mm HP8-CYP86/8+4
 • Đèn chùm LED Thiên Nga 6 tay Ø650mm HP8-CY8128/6
 • Đèn chùm LED Thiên Nga 12 tay Ø730mm HP8-CY8128/6+6
 • Đèn chùm LED Thiên Nga 16 tay Ø900mm HP8-CY8128/8+8
 • Đèn chùm LED trang trí 6 tay Ø660mm HP8-CYP52/6
 • Đèn chùm LED trang trí 8 tay Ø780mm HP8-CYP52/8
 • Đèn chùm LED trang trí 6 tay Ø600mm HP8-CYP42/6
 • Đèn chùm LED trang trí 8 tay Ø780mm HP8-CYP42/8
 • Đèn chùm LED trang trí 12 tay Ø670mm HP8-CY8166/6+6
 • Đèn chùm LED trang trí 20 tay Ø950mm HP8-CY8166/10+10
 • Đèn chùm LED trang trí 12 bóng Ø670mm HP8-CY6111/8+4