• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn pha LED 5W ánh sáng trắng/vàng HP217-RN01
 • Đèn pha LED 5W ánh sáng trắng/vàng HP217-RN02
 • Đèn pha LED 7W ánh sáng trắng/vàng HP217-RN101
 • Đèn pha LED 7W ánh sáng trắng/vàng HP217-RN104
 • Đèn pha LED 9W ánh sáng trắng/vàng HP217-RN102
 • Đèn pha LED 9W ánh sáng trắng/vàng HP217-RN105
 • Đèn pha LED 12W ánh sáng trắng/vàng HP217-RN103
 • Đèn pha LED 12W ánh sáng trắng/vàng HP217-RN106
 • Đèn pha LED 35W ánh sáng trắng/vàng HP217-RNPARTRẮNG
 • Đèn pha ray LED 20W ánh sáng trắng - vàng HP217-SL251T20W
 • Đèn pha ray LED 20W ánh sáng trắng - vàng HP217-SL251D20W
 • Đèn pha ray LED 12W ánh sáng trắng - vàng HP217-SL257T12W
 • Đèn pha ray LED 12W ánh sáng trắng - vàng HP217-SL257D12W
 • Đèn pha ray LED 10W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLTCETLED10W
 • Đèn pha ray LED 10W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLTCEDLED10W
 • Đèn pha ray LED 30W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLTCELED30W
 • Đèn pha ray LED 30W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLTCFTLED
 • Đèn pha ray LED 30W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLTCFDLED
 • Đèn pha ray LED COB 20W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLTLA020
 • Đèn pha ray LED COB 30W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLTLA030T
 • Đèn pha ray LED COB 30W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLTLA030Đ
 • Đèn pha ray LED COB 10W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLD252
 • Đèn pha ray LED COB 20W ánh sáng trắng - vàng HP217-SLD253
 • Đèn pha ray LED 10W ánh sáng trắng - vàng HP217-SL006TRẮNG