• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø620mm EC8-CFL39A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø800mm EC8-CFL40A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø650mm EC8-CFL43A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø450mm EC8-CFL45A
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø800mm EC8-CFL74A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø800mm EC8-CFL75A
 • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø950mm EC8-CFL76A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø800mm EC8-CFL77A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1000mm EC8-CFL78A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200mm EC8-CFL79A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø600mm EC8-CFL99A
 • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø800mm EC8-CFL100A
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng cao cấp Ø760mm JN8-A8013/5A
 • Đèn chùm 3 tầng 24 bóng cao cấp Ø1350xH2300mm JN8-A8023/12+8+4
 • Đèn chùm trang trí 3 bóng cao cấp Ø660mm JN8-A8047/3
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng cao cấp Ø800mm JN8-A8047/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng cao cấp Ø950mm JN8-A8047/8
 • Đèn chùm trang trí 12 bóng cao cấp Ø1080mm JN8-A8047/8+4
 • Đèn chùm 3 tầng 24 bóng cao cấp Ø1400xH2300mm JN8-A8047/12+8+4
 • Đèn chùm 5 tầng 30 bóng cao cấp Ø1350xH2700mm JN8-A8053/3+6+12+6+3
 • Đèn chùm trang trí 3 bóng cao cấp Ø620mm JN8-H502-3
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng cao cấp Ø860mm JN8-K4/8F
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng cao cấp Ø700mm JN8-K5/5F
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng cao cấp Ø700mm JN8-K6/5F