• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn tường trang trí DH217-V6136
 • Đèn tường trang trí DH217-V6451
 • Đèn tường trang trí DH217-V6452
 • Đèn tường trang trí DH217-V6453
 • Đèn tường trang trí DH217-V6454
 • Đèn tường trang trí DH217-V6455
 • Đèn tường trang trí DH217-V6456
 • Đèn thả chao đá vàng Ø175mm DH217-T6113/1
 • Đèn thả chao đá vàng W400xH800mm DH217-T6114/2
 • Đèn thả chao đá vàng Ø350mm DH217-T6115/3
 • Đèn thả LED 3 bóng đổi màu trang trí Ø300mm DH217-T3312/3
 • Đèn thả LED 6 bóng đổi màu trang trí Ø350mm DH217-T3313/6
 • Đèn thả LED 9 bóng đổi màu trang trí Ø380mm DH217-T3314/9
 • Đèn thả LED 3 bóng đổi màu trang trí Ø300mm DH217-T3315/3
 • Đèn thả LED 6 bóng đổi màu trang trí Ø350mm DH217-T3316/6
 • Đèn thả LED 9 bóng đổi màu trang trí Ø380mm DH217-T3317/9
 • Đèn thả trang trí W100xL550mm DH217-T3320/3
 • Đèn thả trang trí W100xL550mm DH217-T3321/3
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T3318/3
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T3319/3
 • Đèn thả trang trí Ø250mm DH217-T4104/3
 • Đèn thả LED 10 bóng ánh sáng chia tầng Ø300mm DH217-T4093/6+3+1
 • Đèn thả LED 10 bóng ánh sáng chia tầng Ø300mm DH217-T4094/6+3+1
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng trắng (hoặc vàng hoặc xanh dương) Ø330mm DH217-T3297/6