• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả kiểu Ý 5 bóng thân vàng hoặc đen L1000mm PH8-THCN172
 • Đèn thả kiểu Ý 7 bóng L1100mm PH8-THCN200
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 8 bóng L1300mm PH8-THCN189
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng L1400mm PH8-THCN188
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 6 bóng L1200mm PH8-THCN192
 • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 9 bóng L1500mm PH8-THCN205
 • Đèn thả kiểu Ý 9 bóng L1300xW800mm PH8-THCN202
 • Đèn thả kiểu Ý 9 bóng L1300xW800mm PH8-THCN202B-18
 • Đèn thả trang trí Ø650mm PH8-THCN86
 • Đèn thả đơn trang trí Ø300mm PH8-THCN87
 • Đèn thả đơn trang trí Ø300mm PH8-THCN90
 • Đèn thả đơn trang trí màu trắng - đen Ø280-Ø380mm PH8-THCN88
 • Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN89(ABC)
 • Đèn thả trang trí L750mm PH8-THCN93-18
 • Đèn chùm chao thủy tinh 18 bóng Ø850mm PH8-THCN103-18
 • Đèn thả trang trí bàn ăn L1100mm PH8-THCN114
 • Đèn thả trang trí PH8-THCN111(AB)
 • Đèn thả trang trí Ø500mm PH8-THCN115
 • Đèn thả trang trí Ø280mm PH8-THCN117
 • Đèn thả trang trí Ø850mm PH8-THCN118-18
 • Đèn thả trang trí L800xW500mm PH8-THCN110-18
 • Đèn thả trang trí bàn ăn L1400mm PH8-THCN120-18
 • Đèn thả trang trí bàn ăn L1400mm PH8-THCN124-18
 • Đèn thả đơn màu đen trang trí Ø300-Ø350mm PH8-THCN76A