• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 MIỀN BẮC]
 • Bóng LED - EDISON - T5 - T8

 • Bóng đèn LED Edison đui E27 T30-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 T225-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 T185-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 C35L-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 80F-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 G125D-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 Trái Bưởi 68689-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 Trái Dâu 68688-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 Quả Bí 68687-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 Chai Rượu Nhỏ 68685-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 Chai Rượu Lớn 68686-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 BT125-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 A19-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 G95D-LED bông
 • Bóng đèn LED Edison đui E27 G95D-4W
 • Bóng đèn LED đui E27 G95-4W màu trà
 • Bóng đèn LED đui E27 G95-6W
 • Bóng đèn đui E27 dây tóc hình ngôi sao 68681
 • Bóng đèn đui E27 dây tóc hình trái tim 68680
 • Bóng đèn LED đui E27 G80-4W
 • Bóng đèn LED đui E27 G80-6W
 • Bóng đèn LED đui E27 A60
 • Bóng đèn LED đui E14 G45
 • Bóng đèn LED đui E27 A19- Bạc