• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Áp Trần LED Hiện Đại

 • Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH218-MO934
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L550xW550xH180mm PH218-MO938
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L450xW280xH300mm PH218-MO935
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L400xW400xH310mm PH218-MO936
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L630xW430xH220mm PH218-MO940
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L650xW370xH120mm PH218-MO941
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L800xW500xH120mm PH218-MO942
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm PH218-MO943
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH218-MO945
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø600mm PH218-MO947
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH218-MO944
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L580xW520xH70mm PH218-MO946
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L580xW470xH70mm PH218-MO950
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø550mm PH218-MO948
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø550mm PH218-MO951
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH218-MO953
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø300mm PH218-MO957
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø550mm PH218-MO959
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng L900xW700xH90mm PH218-MO960
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L620xW480xH180mm PH218-MO961
 • Đèn áp trần LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600mm PH218-MO962
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø600mm PH218-MO963
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø500mm RS217-51013/3+3
 • Đèn áp trần LED hiện đại Ø600mm RS217-51013/7+3