• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Áp Trần LED Hiện Đại

 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L670xW600mm HP8-CY9202/7
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L670xW760mm HP8-CY9202/9
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø580mm HP8-CY029/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø680mm HP8-CY029/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm HP8-CY029/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø600mm HP8-CY030/5
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø850mm HP8-CY030/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm HP8-CY030/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø650mm HP8-CY8601/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø900mm HP8-CY8601/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1050mm HP8-CY8601/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø690mm HP8-CY8558/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø860mm HP8-CY8558/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1050mm HP8-CY8558/15
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 8 cánh Ø650mm HP8-CY8550/8
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø850mm HP8-CY8550/12
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 14 cánh Ø1060mm HP8-CY8550/14
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh L900xW700mm PH8-MO902A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO932
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø750mm PH8-MO906
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø900mm PH8-MO906A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO910A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø800mm PH8-MO912A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 18 cánh Ø1010mm PH8-MO907A-18