• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Áp Trần LED Hiện Đại

 • Đèn ốp trần LED 2 màu Ø600mm PH217-MO912
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm PH217-MO913
 • Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L700xW700mm PH217-MO904
 • Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø850mm PH217-MO916
 • Đèn ốp trần LED 1 hoặc 3 chế độ màu L600xW400mm PH217-MO917
 • Đèn ốp trần LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600mm PH217-MO902
 • Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L1060xW780mm PH217-MO901
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm PH217-MO932
 • Đèn ốp trần LED 2 màu Ø650mm PH217-MO933
 • Đèn ốp trần LED 2 màu hoặc 3 màu Ø750mm PH217-MO906
 • Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) Ø750mm PH217-MO900
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø750mm PH217-MO928
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø850mm PH217-MO918
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø700mm PH217-MO934
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L550xW550mm PH217-MO938
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L450xW280xH300mm PH217-MO935
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L400xW400xH310mm PH217-MO936
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L630xW430mm PH217-MO940
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L650xW370mm PH217-MO941
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L800xW500mm PH217-MO942
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH217-MO945
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø600mm PH217-MO947
 • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH217-MO944
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH217-MO953