• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Áp Trần LED Hiện Đại

 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L580xW520mm PH8-MO946
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO948A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø450 &Ø550mm PH8-MO950B-19
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø550mm PH8-MO951
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø650mm PH8-MO953A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø800mm PH8-MO954A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø900mm PH8-MO955A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO957A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO958A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO966A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO967A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO968A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO969
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø700mm PH8-MO970
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm PH8-MO971
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO972
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø850mm PH8-MO973
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5/12/15 cánh PH8-MO974
 • Đèn áp trần LED vuông 3 chế độ màu Ø520mm AER8-ML1836V
 • Đèn áp trần LED chữ nhật 3 chế độ màu L910xW600mm AER8-ML1836CN
 • Đèn áp trần LED vuông 3 chế độ màu Ø520mm AER8-ML1835V
 • Đèn áp trần LED chữ nhật 3 chế độ màu L925xW600mm AER8-ML1835CN
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø700mm AER8-AL1813/6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 8 cánh Ø800mm AER8-AL1813/8