• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Áp Trần LED Khác

 • Đèn áp trần LED 12W+4W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø190mm HP217-OTX113
 • Đèn áp trần LED 12W+4W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø190mm HP217-OTX111
 • Đèn áp trần LED 18W+6W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø225mm HP217-OTX114
 • Đèn áp trần LED 18W+6W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø225mm HP217-OTX112
 • Đèn áp trần LED 6W+3W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø145mm HP217-OTX336
 • Đèn áp trần LED 6W+3W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø145mm HP217-OTX333
 • Đèn áp trần LED 12W+4W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø190mm HP217-OTX337
 • Đèn áp trần LED 12W+4W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø190mm HP217-OTX334
 • Đèn áp trần LED 18W+6W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø225mm HP217-OTX338
 • Đèn áp trần LED 18W+6W nổi 3 chế độ ánh sáng Ø225mm HP217-OTX335
 • Đèn áp trần LED nổi Ø125 6W tròn HP217-MP01
 • Đèn áp trần LED nổi Ø125 6W vuông HP217-MP05
 • Đèn áp trần LED nổi Ø170 12W tròn HP217-MP02
 • Đèn áp trần LED nổi Ø170 12W vuông HP217-MP06
 • Đèn áp trần LED nổi Ø230 18W tròn HP217-MP03
 • Đèn áp trần LED nổi Ø230 18W vuông HP217-MP07
 • Đèn áp trần LED phẳng Ø300 24W tròn HP217-MP04
 • Đèn áp trần LED nổi Ø300 24W vuông HP217-MP08