• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Đồng

 • Đèn chùm đồng nến 29 tay Ø1380mm HP8-CD1201/16+8+5
 • Đèn chùm đồng nến chao ngọc thạch thiên nhiên 8 tay Ø820mm HP8-CD1217/8
 • Đèn chùm đồng nến chao ngọc thạch thiên nhiên 15 tay Ø950mm HP8-CD1217/15
 • Đèn chùm đồng nến 18 tay Ø1000mm DR8-C031/18
 • Đèn chùm đồng nến 24 tay Ø1200mm DR8-C031/24
 • Đèn chùm đồng nến chao đá 18 tay Ø920mm DR8-C030/18
 • Đèn chùm đồng nến chao đá 12 tay Ø900mm DR8-C028/12
 • Đèn chùm đồng nến chao đá 18 tay Ø1000mm DR8-C028/18
 • Đèn chùm đồng nến chao đá 15 tay Ø900mm DR8-C027/15
 • Đèn chùm đồng nến chao đá 18 tay Ø1000mm DR8-C027/18
 • Đèn chùm đồng nến chao đá 15 tay Ø1000mm DR8-C032/15
 • Đèn chùm đồng chao đá 15 tay Ø900mm DR8-C029/15
 • Đèn chùm đồng chao đá 24 tay Ø1050mm DR8-C029/24
 • Đèn chùm đồng chao thủy tinh 8 tay Ø1000mm DR8-C2202/8
 • Đèn chùm đồng chao thủy tinh 12 tay Ø1200mm DR8-C2202/12
 • Đèn chùm đồng nến 16 tay Ø800mm HP8-CD1192/16
 • Đèn chùm đồng nến 25 tay Ø1000mm HP8-CD1192/25
 • Đèn chùm đồng nến 10 tay Ø950mm HP8-CD1231/10
 • Đèn chùm đồng nến 18 tay Ø1100mm HP8-CD1231/18
 • Đèn chùm đồng nến 16 tay Ø820mm HP8-CD1180/16
 • Đèn chùm đồng nến 20 tay Ø1000mm HP8-CD1180/20
 • Đèn chùm đồng nến 30 tay Ø1050mm HP8-CD1180/24+6
 • Đèn chùm đồng nến chao ngọc thạch thiên nhiên 8 tay Ø670mm HP8-CD1224/8
 • Đèn chùm đồng nến chao ngọc thạch thiên nhiên 15 tay Ø920mm HP8-CD1224/10+5