• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Đồng

 • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø750mm EC8-CD765/16
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1050mm EC8-CD766/24+6
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1050mm EC8-CD768/28+14+7
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø1100mm VA8-CD1129/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø1100mm VA8-CD1131/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø900mm VA8-CD1157/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø900mm VA8-CD1116/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 8 tay Ø1000mm VA8-CD1168/8
 • Đèn chùm đồng chao đá 8 tay Ø1000mm VA8-CD1169/8
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø1100mm VA8-CD1153/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø900mm VA8-CD1159/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 8 tay Ø850mm EC8-CD733/8
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø900mm EC8-CD734/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 8 tay Ø850mm EC8-CD735/8
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø980mm EC8-CD736/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 8 tay Ø1020mm EC8-CD739/8
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø1020mm EC8-CD740/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 6 tay Ø820mm EC8-CD741/6
 • Đèn chùm đồng chao đá 8 tay Ø920mm EC8-CD742/8
 • Đèn chùm đồng chao đá 12 tay Ø1020mm EC8-CD743/8+4
 • Đèn chùm đồng chao đá 8 tay Ø920mm EC8-CD758/8
 • Đèn chùm đồng nến 12 tay cao cấp Ø800mm EC8-CD762/8+4
 • Đèn chùm đồng nến 15 tay chao đá Ø880mm EC8-CD763/10+5
 • Đèn chùm đồng nến 12 tay chao đá Ø920mm EC8-CD771/8+4