• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Chùm Đồng

 • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø750mm EC8-CD765/16
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1050mm EC8-CD766/24+6
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1050mm EC8-CD768/28+14+7
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp 29 tay Ø1290mm AER8-CD1201/15+9+5
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp 8 tay Ø660mm AER8-CD1224/8
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp 15 tay Ø930mm AER8-CD1224/10+5
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp 18 tay Ø1080mm AER8-CD1224/12+6
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp 24 tay Ø1200mm AER8-CD1173/12+8+4
 • Đèn chùm đồng nến thạch ngọc 8 tay Ø800mm AER8-CD1225/8
 • Đèn chùm đồng nến thạch ngọc 15 tay Ø920mm AER8-CD1225/10+5
 • Đèn chùm đồng nến 15 tay Ø800mm AER8-CD1223/10+5
 • Đèn chùm đồng nến đen 8 tay Ø850mm AER8-CD1226/8Đ
 • Đèn chùm đồng nến đen 18 tay Ø1060mm AER8-CD1226/12+6Đ
 • Đèn chùm đồng nến vàng 8 tay Ø850mm AER8-CD1226/8V
 • Đèn chùm đồng nến vàng 15 tay Ø950mm AER8-CD1226/10+5V
 • Đèn chùm đồng chao đá vàng 15 tay Ø930mm AER8-CD1197/10+5
 • Đèn chùm đồng chao đá vàng 6 tay Ø940mm AER8-CD1153/6
 • Đèn chùm đồng chao đá vàng 8 tay Ø1040mm AER8-CD1153/8
 • Đèn chùm đồng chao đá vàng 12 tay Ø1040mm AER8-CD1153/8+4
 • Đèn chùm đồng cao cấp 6 tay Ø800mm AER8-CD9003/6
 • Đèn chùm đồng cao cấp 8 tay Ø900mm AER8-CD9003/8
 • Đèn chùm đồng cao cấp 15 tay Ø1100mm AER8-CD9003/10+5
 • Đèn chùm đồng cao cấp 6 tay Ø750mm AER8-CD9032/6
 • Đèn chùm đồng cao cấp 8 tay Ø900mm AER8-CD9032/8