• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED

 • Đèn soi gương đồng LED L460mm HP8-SG9359/8W
 • Đèn soi gương đồng LED L530mm HP8-SG9364/8W
 • Đèn soi gương đồng LED L430mm HP8-SG9360/8W
 • Đèn soi gương đồng LED L420mm HP8-SG9357/8W
 • Đèn soi gương LED ánh sáng vàng L500mm PH8-RG704A-18
 • Đèn soi gương LED ánh sáng vàng L650mm PH8-RG704A-18
 • Đèn soi gương LED ánh sáng vàng L750mm PH8-RG704A-18
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L370mm PH8-RG712
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L570mm PH8-RG711
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L440mm PH8-RG713-18
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L600mm PH8-RG714-18
 • Đèn soi gương LED ánh sáng vàng L500mm PH8-RG720
 • Đèn soi gương LED ánh sáng vàng L550mm PH8-RG72
 • Đèn soi gương LED ánh sáng vàng L600mm PH8-RG721
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L560mm PH8-RG723A-18
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L660mm PH8-RG723B-18
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L560mm PH8-RG724A-18
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L660mm PH8-RG724B-18
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu thân xám L360mm PH8-RG727/360
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu thân xám L465mm PH8-RG727/465
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu thân đen L360mm PH8-RG728/360
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu thân đen L465mm PH8-RG728/465
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L560mm PH8-RG729A-18
 • Đèn soi gương LED 3 chế độ màu L660mm PH8-RG729B-18