• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED

 • Đèn downlight LED 6W phẳng mỏng QV-LPM6W-12T
 • Đèn downlight LED 9W phẳng mỏng QV-LPM9W-12T
 • Đèn downlight LED 12W phẳng mỏng QV-LPM12W-12T
 • Đèn downlight LED 18W phẳng mỏng QV-LPM18W-12T
 • Bóng bắp 3 chế độ ánh sáng đui E27-12W
 • Đèn soi tranh LED 7W ánh sáng vàng L145mm HP217-SG5618/1
 • Đèn soi tranh LED 7Wx2 ánh sáng vàng L300mm HP217-SG5618/2
 • Đèn soi tranh LED 7Wx3 ánh sáng vàng L450mm HP217-SG5618/3
 • Đèn soi gương LED 7W ánh sáng vàng L145mm HP217-SG2236/1
 • Đèn soi gương LED 7Wx2 ánh sáng vàng L300mm HP217-SG2236/2
 • Đèn soi gương LED 7Wx3 ánh sáng vàng L450mm HP217-SG2236/3
 • Đèn soi gương LED 7W ánh sáng vàng L145mm HP217-SG5661/1
 • Đèn soi gương LED 7Wx2 ánh sáng vàng L300mm HP217-SG5661/2
 • Đèn soi gương LED 7Wx3 ánh sáng vàng L450mm HP217-SG5661/3
 • Đèn soi gương LED 7W ánh sáng vàng L145mm HP217-SG5602/1
 • Đèn soi gương LED 7Wx2 ánh sáng vàng L300mm HP217-SG5602/2
 • Đèn soi gương LED 7Wx3 ánh sáng vàng L450mm HP217-SG5602/3
 • Đèn soi gương LED 7W ánh sáng vàng L145mm HP217-SG5662/1
 • Đèn soi gương LED 7Wx2 ánh sáng vàng L300mm HP217-SG5662/2
 • Đèn soi gương LED 7Wx3 ánh sáng vàng L450mm HP217-SG5662/3
 • Đèn soi gương LED 7W ánh sáng vàng L145mm HP217-SG5675/1
 • Đèn soi gương LED 7Wx2 ánh sáng vàng L300mm HP217-SG5675/2
 • Đèn soi gương LED 7Wx3 ánh sáng vàng L450mm HP217-SG5675/3
 • Đèn soi tranh LED 7W ánh sáng vàng L145mm HP217-SG2228/1