ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED

 • Đèn downlight LED 4W phẳng mỏng QV-LPM4W-12T
 • Đèn downlight LED 6W phẳng mỏng QV-LPM6W-12T
 • Đèn downlight LED 9W phẳng mỏng QV-LPM9W-12T
 • Đèn downlight LED 12W phẳng mỏng QV-LPM12W-12T
 • Đèn downlight LED 18W phẳng mỏng QV-LPM18W-12T
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 4W Ø90mm AFC668-4W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 6W Ø105mm AFC668-6W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 9W Ø130mm AFC668-9W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 12W Ø160mm AFC668-12W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 15W Ø175mm AFC668-15W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 18W Ø200mm AFC668-18W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 6W Ø100mm AFC669-6W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 12W Ø150mm AFC669-12W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 15W Ø180mm AFC669-15W-LED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3D 4W Ø90mm AFC668-4W-3DLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3D 6W Ø105mm AFC668-6W-3DLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3D 9W Ø130mm AFC668-9W-3DLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3D 12W Ø160mm AFC668-12W-3DLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3 chế độ ánh sáng 4Wx2 Ø90mm AFC668-4W-3ASLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3 chế độ ánh sáng 6Wx2 Ø105mm AFC668-6W-3ASLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3 chế độ ánh sáng 9Wx2 Ø130mm AFC668-9W-3ASLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3 chế độ ánh sáng 12Wx2 Ø160mm AFC668-12W-3ASLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3 chế độ ánh sáng 6Wx2 Ø100mm AFC669-6W-3ASLED
 • Đèn downlight LED phẳng mỏng 3 chế độ ánh sáng 12Wx2 Ø150mm AFC669-12W-3ASLED